Προχωράει γρήγορα  η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου

Το Έντυπο Παρελθόν της Αλεξάνδρειας
January 18, 2023
Κουρά Μοναχού απ’ τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας
January 18, 2023
Εμφάνιση όλων

Προχωράει γρήγορα  η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου

Το GREGY, που αποσκοπεί στην απευθείας διασύνδεση Aιγύπτου – Aττικής, με καλώδιο χωρητικότητας 3.000 MW, και προϋπολογισμού πάνω από 3 δισ. ευρώ, θα μεταφέρει 100% πράσινη, καθαρή ενέργεια.

Στη φάση του detailed engineering study βρίσκεται το φιλόδοξο σχέδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου GREGY που προωθεί ο Όμιλος Κοπελούζου. Το επόμενο βήμα για το έργο θα είναι να ενταχθεί στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ε.Ε. PCI, καθώς η σχετική αίτηση έχει υποβληθεί από τον περασμένο Νοέμβριο και η απόφαση αναμένεται εντός του 2023.

Παράλληλα, ο promoter του έργου όμιλος Κοπελούζου βρίσκεται σε συνεννόηση με τις αιγυπτιακές αρχές για την επόμενη μελέτη σκοπιμότητας (feasibility study), η οποία θα πρέπει να γίνει με βάση τους κανόνες και τις προϋποθέσεις της Ε.Ε., προκειμένου να εξασφαλιστούν οι όροι για την κοινοτική χρηματοδότηση του έργου.

Σημειώνεται ότι το GREGY, που αποσκοπεί στην απευθείας διασύνδεση Aιγύπτου – Aττικής, με καλώδιο χωρητικότητας 3.000 MW, και προϋπολογισμού πάνω από 3 δισ. ευρώ, θα μεταφέρει 100% πράσινη – καθαρή ενέργεια. Τα έργα ΑΠΕ που θα προσφέρουν την πράσινη ενέργεια θα είναι σε ποσοστό 65% αιολικά και κατά 35% φωτοβολταϊκά, καθώς στόχος είναι να αξιοποιηθεί το πλούσιο αιολικό δυναμικό της περιοχής και να υπάρχει συνεχής ροή ενέργειας στη διασύνδεση. Θα απαιτηθούν περί τα 9,6 GW έργα ΑΠΕ, ώστε, με απόδοση 30%, να ηλεκτροδοτείται η διασύνδεση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, για τα 9,5 GW θα απαιτηθεί έκταση ίση με 120 χιλιάδες στρέμματα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του “GREGY – Elica Interconnector”, το υποθαλάσσιο καλώδιο θα έχει μήκος 950 χλμ. και αναμένεται να μεταφέρει 3.000 μεγαβάτ πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από 9,6 GW Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που θα κατασκευάσει και λειτουργήσει ο Όμιλος Κοπελούζου στην Αίγυπτο.

Με την υλοποίηση της διασύνδεσης, θα απελευθερωθεί χωρητικότητα 700 MW στα υπάρχοντα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδος – Ιταλίας και Ελλάδος – Βουλγαρίας. H πράσινη ενέργεια που θα έρχεται από την Αίγυπτο θα χρησιμοποιείται για κατανάλωση στην Ελλάδα και παραγωγή πράσινων προϊόντων από την ελληνική βιομηχανία, για την παραγωγή πράσινου H2, ενώ ένα τρίτο μέρος της για εξαγωγή σε ευρωπαϊκές χώρες.

Στα οφέλη για τη χώρα μας από την υλοποίηση του GREGY περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ασφάλειας των δυνατοτήτων εφοδιασμού, η βελτίωση της εσωτερικής δομής του ελληνικού ενεργειακού Συστήματος και η αύξηση της αξιοπιστίας, ασφάλειας και τροφοδοσίας της ενέργειας της χώρας μας.

Τέλος, το έργο θα ενισχύσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, ιδιαίτερα σε σχέση με τις AOZ της και θα καταστήσει την Ελλάδα νευραλγικό ενεργειακό κόμβο πράσινης ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Πηγή: Capital.gr