Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ελλήνων Αιγύπτου και Μέσης Ανατολής

Την 9η Οκτωβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 1:00 μ.μ. πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της  ΕΕΑΜΑ – Ένωση Ελλήνων Αιγύπτου και Μέσης Ανατολής Inc.

Καλούνται όλα τα μέλη της Ένωσης να παραστούν στη Συνέλευση, διότι είναι ιδιαίτερα σημαντική καθότι τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν στη πορεία της ΕΕΑΜΑ  και στα πεπραγμένα της. Ως εκ τούτου απαιτείται η παρουσία όλων των μελών,  έτσι ώστε να παρθούν αποφάσεις με όσο το δυνατόν διευρυμένο σώμα.  Η προσπάθεια  συνύπαρξης και επικοινωνίας των Ελλήνων Αιγύπτου και Μέσης Ανατολής Inc είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ, ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή που τα παγκόσμια προβλήματα επιφέρουν πολλές φορές απογοήτευση και αποστασιοποίηση από τις συλλογικές διαδικασίες.

Αποτελεί λοιπόν χρέος όλων των μελών της Ένωσης Ελλήνων Αιγύπτου και Μέσης Ανατολής Inc, η σωστή και εύρυθμη λειτουργία της και αυτό πρωτίστως επιτυγχάνεται με την παρουσία και την ενεργοποίηση του κάθε μέλους της ΕΕΑΜΑ.

Η Έκτακτη Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης: 3rd floor, 1C Bell Street, Preston, 3072

Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας με αδελφικό πνεύμα και ενδιαφέρον για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης Ελλήνων Αιγύπτου και Μέσης Ανατολής Inc, εύχεται καλή επιτυχία στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9ης Οκτωβρίου, υγεία και δύναμη σε όλα τα μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑΜΑ.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Κυριακής 10 Οκτωβρίου 2021.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 20.1 του Καταστατικού του Συλλόγου, να ψηφίσει τις ακόλουθες προτάσεις με τροποποιήσεις στους κανόνες σύμφωνα με το συνημμένο:

(1) ΟΠΩΣ να μειωθούν τα μέλη της Διοικητικού Συμβουλίου από 12 σε 10, από το 2023,

(2) ΟΠΩΣ η θητεία για την εισδοχή των αρωγών μελών σε τακτικά μέλη να αυξηθεί από 2 σε 20 έτη και να υπόκειται στην έγκριση της γενικής συνέλευσης των μελών.

3. Να συζητηθεί κάθε πρόταση που εγείρεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού.

Λουκάς Ριζόπουλος, Πρόεδρος

Γιώργος Κυπραίος, Γεν. Γραμματέας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν αποτελεί μετάφραση του Αγγλικού κειμένου. Η επίσημη όμως πρόσκληση είναι όπως αναφέρεται στην Αγγλική Γλώσσα που είναι και η επίσημη γλώσσα.

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις στους Κανονισμούς θα γίνουν εάν εγκριθούν οι αποφάσεις: 

1) Να μειωθεί ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 12 σε 10:

Άρθρο Βήματα 

7.1 Να διαγραφεί το “δώδεκα” και να εισαχθεί το “10”. 

7.3.3 Να διαγραφεί “12” και να εισαχθεί “10” και να διαγραφεί “7 μέλη του Συμβουλίου” και να εισαχθεί “6 μέλη του Συμβουλίου”.

7.3.14 Να διαγραφτεί “5” και να εισαχθεί το “4”

17.3.1. Να διαγραφεί το “6” όποτε εν τούτο εμφανίζεται και να εισαχθεί το “5”.

(2) Να επεκταθεί η αποδοχή των αρωγών μελών σε τακτικά μέλη:

2 C.4.5. Να διαγραφεί το “2” και να εισαχθεί το “20” και να προστεθεί στο τέλος “και των οποίων η αποδοχή ως Τακτικό Μέλος έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μελών”.

(3) Για ευκολία πρόσβασης, να αναριθμήσουμε εκ νέου και, εάν χρειάζεται, επανατοποθέτηση των Κανόνων.