Αβερώφειο: Σεμινάριο Καλών Πρακτικών & Καινοτομίας στην Τάξη

Τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Αβερώφειο Γυμνάσιο – Λύκειο σεμινάριο ενδοσχολικής επιμόρφωσης, με τίτλο “Καλές Πρακτικές και Καινοτομία στην τάξη” από την καθηγήτρια Σιάνου Αικατερίνη.
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν ενημερώθηκαν, αντάλλαξαν ιδέες και προβληματισμούς με στόχο τη συνεχή βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας, προς όφελος των μαθητών και της σχολικής κοινότητας.