Υπογραφή Προγράμματος Τριμερούς Αμυντικής Συνεργασίας Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου για το έτος 2022

Την Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2022, οι στρατιωτικές αντιπροσωπείες Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, υπέγραψαν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το Πρόγραμμα Τριμερούς Αμυντικής Συνεργασίας για το έτος 2022. Επικεφαλής της   αντιπροσωπείας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), όπου υπέγραψε το πρόγραμμα, ήταν ο Συνταγματάρχης (ΤΘ) Νεόφυτος Παχουλίδης, Διευθυντής του Δ΄ Κλάδου του ΓΕΕΦ.

Της τελετής υπογραφής, προηγήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των τριών χωρών, κατά τις οποίες έγινε ανασκόπηση της μέχρι τώρα τριμερούς συνεργασίας, όπου επιβεβαιώθηκε η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί στους υφιστάμενους τομείς συνεργασίας, ενώ έγινε και προκαταρτική συζήτηση αναφορικά με επιπλέον τομείς κοινού ενδιαφέροντος, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενταχθούν μελλοντικά στο τριμερές πλαίσιο συνεργασίας. Επιπλέον, ανταλλάγησαν απόψεις και εκτιμήσεις σχετικά με τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και γενικότερα για το διεθνές κλίμα ασφαλείας που διαμορφώνεται, λόγω των εξελίξεων σε διάφορες περιοχές παγκοσμίως.

Το Πρόγραμμα Τριμερούς Αμυντικής Συνεργασίας 2022, αποτελεί συνέχεια του προγράμματος του 2021 και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την συμμετοχή μέσων και προσωπικού σε κοινές και εθνικές ασκήσεις με επέκταση των αντικειμένων τους σε προωθημένα σενάρια αεράμυνας και προ  στασίας κρίσιμων υποδομών, την συνεργασία στον τομέα της κυβερνοάμυνας, συνεκπαιδεύσεις Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, συναντήσεις επιτελών των ΕΔ των τριών χωρών, συνεργασία σε ζητήματα τόσο Διαχείρισης Κρίσεων όσο και Έρευνας και Διάσωσης και επίσης τον προγραμματισμό του 4ου Τριμερούς Στρατιωτικού Διαλόγου.

Με την υπογραφή του προγράμματος, υπογραμμίζεται η προσήλωση των τριών χωρών για αναβάθμιση και ενίσχυση της συνεργασίας και των δεσμών μεταξύ των ΕΔ τους, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, όπου η αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων προϋποθέτει πολυμερή και πολύπλευρη δράση μεταξύ χωρών που μοιράζονται τα ίδια ιδεώδη και αρχές οι οποίες εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο.

(Πηγή: army.gov.cy)