“Διαβάζοντας Καβάφη”

Στις 3 Μαΐου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης έλαβε χώρα η ποιητική ανάγνωση δέκα επιλεγμένων ποιημάτων του Κ.Π.Καβάφη. Οι αναγνώσεις έγιναν στα ελληνικά,τα αραβικά και τα αγγλικά.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν η τελευταία ένος κύκλου, που περιελάμβανε ειδικά οργανωμένη  ξενάγηση στο Μουσείο Καβάφη και έκθεση επιλεγμένων βιβλίων που ανοίκουν στις συλλογές του Μουσείου στο χώρο της κεντρικής Βιβλιοθήκης. Στην κύκλο ανάγνωσης συμμετείχαν η Διευθύντρια του Παραρτήματος Αλεξανδρείας του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού κα Σταυρούλα Σπανούδη, ο Έλληνας Γενικός Πρόξενος στην Αλεξάνδρεια κ. Εμμανούλη Κακαβελάκης, ο Έφορος Πολιτισμού της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κ. Δημήτριος Κάβουρας, καθηγήτές των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων και μαθητές του Ιδρύματος Πολιτισμού.

Οι εκδηλώσεις έγιναν στο διάστημα από 21 Απριλίου έως 3 Μαϊου 2017 και ήταν αποτέλεσμα μίας εξαιρετικής συνεργασίας ανάμεσα στο Παράρτημα Αλεξανδρείας του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού και της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης.