Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων Αλεξανδρείας “Πτολεμαίος Α’”

Η Ελληνική βραδιά των μαθητών του Αβερωφείου Λυκείου
May 2, 2017
Εγκαίνια Έκθεσης Μωραϊτη
May 3, 2017
Εμφάνιση όλων

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων Αλεξανδρείας “Πτολεμαίος Α’”

Στις 29 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων Αλεξανδρείας “Πτολεμαίος Α”, κατά τη διάρκεια της οποίας έλαβαν χώρα και οι αρχαιρεσίες για την είσοδο δύο Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που απέστειλε ο Σύλλογος και υπογράφει η Πρόδρος Δρ Λιλίκα Θλιβίτη, κατά τις εργασίες της συνελεύσεως έλαβαν χώρα τα ακόλουθα γεγονότα:

“Ο Γενικὸς Πρόξενος της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια κύριος Εμμανουὴλ Κακαβελάκης και ο Πανοσιολογιώτατος Πατήρ Δανιὴλ Μπιάζης ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδώρου Β ́, έκαναν τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής τιμητικής ορειχάλκινης πινακίδας η οποία περιλαμβάνει τα ονόματα των είκοσι πέντε (25) Προέδρων του Συλλόγου, απὸ την αρχὴ της λειτουργίας του, κατὰ το 1908, έως σήμερα. Η πινακίδα τοποθετήθηκε στην κεντρική αἰθουσα των δεξιώσεων του Συλλόγου, παράλληλα με φωτογραφίες των Προέδρων του Συλλόγου. 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου κυρία Λιλίκα Θλιβίτου, παρουσίασε τα Πεπραγμένα τους έτους 2016 και στην συνέχεια έκανε την λογοδογία για τον οικονομικό ισολογισμό του 2016 και τα στοιχεία του οικονομικοὺ προϋπολογισμοὺ του έτους 2017. Τα μέλη του Συλλόγου επικύρωσαν το περιεχόμενο της λογοδοσίας και παράλληλα αποφάσισαν την κήρυξη του 2017 ως έτους εκδηλώσεων αφιερωμένων στὴν μνήμη της πρώην Προέδρου του Συλλόγου Α. Παναγιωτάτου. Λόγος της αποφάσεως αυτής στάθηκε το γεγονὸς ότι κατὰ το 2017 συμπληρώνεται περίοδος λειτουργίας εξήντα (60) ετὼν του Συλλόγου στους χώρους της βίλας της Α.Παναγιωτάτου (1957-2017), την χρήση της οποίας με την διαθήκη της τὸ 1954, άφησε ως εντευκτήριο για την λειτουργία του Συλλόγου.

Πραγματοποιήθηκε η κατά νόμον εκλογικὴ ανανέωση δύο απὸ το σύνολο των επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Στην διαδικασία της ψηφοφορίας συμμετείχαν τριάντα εννέα (39) παριστάμενα μέλη του Συλλόγου. Πρόεδρος της Εφορευτικὴς Επιτροπὴς των εκλογὼν ήταν ο κύριος Μ. Αρσλανίδης και μέλη η κυρία Ι. Ισκαντὲρ Ναβὶχ και ο κύριος Η. Σακελάρης. 

Απὸ την καταμέτρηση τριάντα οκτὼ (38) ψηφοδελτίων προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: ο κύριος Δ. Καλομοι- ράκης έλαβε τριάντα πέντε (35) ψήφους, οι κύριοι Β. Βαφειάδης και Γ. Σαατσόγλου ισοψήφισαν με δέκα οκτὼ (18) ψήφους έκαστος, και ο κύριος Π. Λούτσης πέντε (5) ψήφους. Δεδομένης της ισοψηφίας των κυρίων Β. Βαφειάδη και Γ. Σαατσόγλου, ορίσθηκε η Δευτέρα 1η Μαΐου ως ημέρα κληρώσεως και εκλογής του δεύτερου μέλους του Διοικητικοῦ Συμβουλίου. 

Η κληρωση της 1ης Μαῒου πραγματοποιήθηκε στο εντευκτήριο της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας. Παρόντες ήταν: η Πρόεδρος του Συλλόγου Δρ. κυρία Λιλίκα Θλιβίτου, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δρ. Ι. Ορφανίδης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κύριοι Ι. Σιόκας, Α. Βαφειάδης και Δ. Καλομοιράκης. 

Ενώπιον όλων των παρισταμένων την διαδικασία της κληρώσεως διενήργησε ο κύριος Μ. Αρσλανίδης, Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής της εκλογικής διαδικασίας της 29ης Απριλίου 2017. Ο κλήρος που πρώτος άνοιξε, περιείχε το όνομα του κυρίου Γ. Σαατσόγλου, ο οποίος και εξελέγη καλύπτοντάς την 7η θέση του Διοικητικού Συμβουλίου.”