Η νέα Κοινοτική Επιτροπή της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

Την Πέμπτη 27 Απριλίου συνεδρίασαν τα 8 μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας προκειμένου να εκλέξουν το νέο Προεδρείο και να διαμορφώσουν τη σύσταση των Κοινοτικών Εφορειών.

Έτσι με τη λήξη της συνεδρίασης 22ος Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας εξελέγη ο κ. Εδμόνδος Κασιμάτης, Πρόεδρος και του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αλεξανδρείας.

Η σύσταση του υπόλοιπου Προεδρείου έχει ως εξής:

Α΄ Αντιπρόεδρος: Γιάννης Σιόκας

Β΄Αντιπρόεδρος: Μαίρη Παυλίδου

Γενικός Γραμματέας: Μιχάλης Καρυδιάς

Οικονομικός Επόπτης: Πάρις Μακρής

Επιπρόσθετα Αναπληρώτρια του Γενικού Γραμματέως ορίστηκε η κα Μαρία Παυλίδη, Αναπληρωτής του Οικονομικού Επόπτη ο κ. Ιωάννης Σιόκας, ενώ οι κ.κ. Ανδρέας Βαφειάδης, Δημήτριος Κάβουρας και Νικόλαος Κόπελος, Κοινοτικοί Επίτροποι.

Οι Εφορείες της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, που ως σκοπό έχουν την εύρυθμη λειτουργία της συστάθηκαν ως ακολούθως:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: Μιχάλης Καρυδιάς,  Πάρις Μακρής

ΕΦΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «ΜΑΝΝΑ»: Εδμόνδος  Κασιμάτης, Πάρις Μακρής

ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Ιωάννης Σιόκας, Μαρία Παυλίδη

ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Δημήτρης Κάβουρας, Ιωάννης Σιόκας

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ – ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: Πάρις Μακρής, Ιωάννης Σιόκας, Εδμόνδος Κασιμάτης, Ανδρέας Βαφειάδης, Μιχαήλ Καρυδιάς

ΕΦΟΡΕΙΑ  ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ: Ιωάννης Σιόκας, Μιχαήλ Καρυδιάς

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ: Ιωάννης Σιόκας, Νικόλαος Κόπελος, Δημήτρης Κάβουρας

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Δημήτριος Κάβουρας, Μαρία Παυλίδη