Έκδοση για τις ελληνικές εκκλησίες της Αιγύπτου

Μετά τις Κοινότητες, τα Σωματεία και τα Σχολεία, ο καταξιωμένος ιστορικός ερευνητής του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού Νίκος Νικηταρίδης επανέρχεται με το βιβλίο «Οι Ελληνικές Εκκλησίες στην Αίγυπτο» (εκδ. Αγγγελάκη), συμπληρώνοντας μια ιστορική τετραλογία εξαιρετικά σημαντική τόσο για τους Αιγυπτιώτες, όσο και για όλους τους Απόδημους Έλληνες.

Όπως αναφέρει ο συγγραφέας : «Τόποι συνάθροισης και λατρείας των πιστών οι χριστιανικοί ναοί, δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται ως χώροι τέλεσης των διαφόρων θρησκευτικών λειτουργιών, ως χώροι προσευχής, ως χώροι εσωτερικής επικοινωνίας με το Θεό. Θέλοντας λοιπόν να καλύψουν αυτές ακριβώς τις ανάγκες, οι Αιγυπτιώτες Έλληνες, από τις αρχές κιόλας σχηματοποίησης παροικιών στην Αίγυπτο, διενέργησαν εράνους και προσέτρεξαν σε εύπορους ομογενείς, ιδρύοντας και ανεγείροντας ευκτήριους οίκους, ναΐσκους και περικαλλείς ναούς σ΄ όλα τα μήκη και τα πλάτη της Νειλοχώρας, πάντοτε με την αρωγή του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και του εκάστοτε επικεφαλής του». Έτσι, στο εξαιρετικό αυτό πόνημα περιγράφονται σε σύντομα χρονικά σημειώματα βασισμένα σε δυσεύρετες πλέον πηγές, 56 από αυτές τις εκκλησίες που κόσμησαν με τη λειτουργία τους στο διάβα του χρόνου το στέμμα πίστης της Ορθοδοξίας, όχι μόνο στην αφρικανική ήπειρο, αλλά και σ΄ ολάκερη τη γη.

Εκκλησίες μικρές ή μεγάλες – δεν έχει σημασία – που ανέδειξαν και παράλληλα απέδειξαν τα βαθειά ριζωμένα αισθήματα πίστης των Αιγυπτιωτών, οι οποίοι ως απόδημοι Έλληνες τα μετέφεραν και τα άσκησαν με ιδιαίτερη ευλάβεια στη φιλόξενη χώρα μετανάστευσης τους, στη δεύτερη πατρίδα τους Αίγυπτο.