Αποτελέσματα Αρχαιρεσίων Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Τακτικής Συνέλευσης της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας που που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Απριλίου 2017 στο θέατρο “Ιουλία Σαλβάγου” εντός του Ελληνικού Τετραγώνου, έλαβαν χώρα και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή τριών νέων μελών στην Κοινοτική Επιτροπή, σύμφωνα με τα αναπροσαρμοσμένα άρθα 30 και 31 του Καταστατικού της Κοινότητας.

Με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και την καταμέτρηση των ψήφων 178 Μελών της Κοινότητας, τα οποία παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση, τα αποτελέσματα για τους 8 υποψήφιους έχουν ως εξής:

  1. Ιωάννης Σιόκας 111 ψήφους
  2. Εδμόνδος Κασιμάτης 90 ψήφους
  3. Μαίρη Παυλίδου 88 ψήφους
  4. Ιωάννης Παπαδόπουλος 83 ψήφους
  5. Νικόλαος Κατσιμπρής 76 ψήφους
  6. Σταυρούλα Σπανούδη 47 ψήφους
  7. Σταμάτης Τσαμαδός 19 ψήφους
  8. Γεωργία Μαστουρίδη 11 ψήφους

Υπήρξαν επίσης 2 άκυρα και 1 λευκό.