Η Ιστοσελίδα της Ε.Κ.Α. “μιλάει” πλέον αγγλικά και αραβικά

Η νέα ιστοσελίδα της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας www.ekalexandria.org, η οποία εδώ και ενάμιση χρόνο περίπου βρίσκεται σε λειτουργία, γνωρίζοντας υψηλή επισκεψιμότητα και αναγνωρισιμότητα, από την Παρασκευή 24 Μαρτίου “μιλάει” πλέον, εκτός από ελληνικά, αγγλικά και αραβικά.

Ένας από τους βασικούς άξονες της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας είναι η προβολή του έργου και της ιστορίας της. Βασιζόμενη σε αυτόν τον άξονα, την Εφορεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων απασχόλησε η εξωστρέφεια της Κοινότητας και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Ε.Κ.Α. ως γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα σε οργανισμούς που βρίσκονται σε Ελλάδα και Αίγυπτο, και που σίγουρα θα προβάλουν αρκετά τον Αλεξανδρινό Ελληνισμό. Στα πλαίσια της διαρκούς αναβάθμισης των υπηρεσιών επικονωνίας η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας, με τη συνδρομή των προσώπων που εργάζονται για την ενημέρωση και τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας, προχώρησε σε αυτό το πολύ σημαντικό βήμα, επεκτείνοντας την ιστοσελίδα της σε δύο ακόμα γλώσσες, αγγλικά και αραβικά, τιμώντας έτσι τόσο τους μη Έλληνες φίλους, όσο και την τοπική κοινωνία της Αιγύπτου και της Αλεξάνδρειας με την οποία συνυπάρχει καθημερινά.

Σκοπός της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας είναι να παρουσιαστούν πλέον οι δραστηριότητες των Ελλήνων της Παροικίας, η ιστορία της Ελληνικής Κοινότητας, αλλά και πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές ειδήσεις που αφορούν την Ελλάδα και την Αίγυπτο σε ένα ευρύτερο κοινό, καθιστώντας κατά αυτόν τον τρόπο την ιστοσελίδα μας γέφυρα επικοινωνίας του αιγυπτιώτη ελληνισμού με έλληνες και ξένους.

Η επίσημη παρουσιάση της έναρξης της λειτουργίας της ιστοσελίδας στις δύο νέες γλώσσες έγινε την Παρασκευή 24 Μαρτίου, παρουσία μελών της Ελληνικής Παροικίας. Τη δημοσίευση των δύο ιστοσελίδων έκαναν ο Ειδικός Γραμματέας Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Μεταναστευτικής & Προσφυγικής Πολιτικής, και Αλεξανδρινός, κ. Γιώργος Φλωρεντής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού κ. Δημήτρης Πλευράκης.