Χαιρετισμός Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη στην ημερίδα: “Η Ελλάδα ενώπιον των διεθνών οργάνων προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου”

Συνάντηση του Πρ. Παυλόπουλου με τον διευθυντή της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας
February 17, 2017
Πρωϊνές Ασκήσεις Αισιοδοξίας
February 17, 2017
Εμφάνιση όλων

Χαιρετισμός Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη στην ημερίδα: “Η Ελλάδα ενώπιον των διεθνών οργάνων προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου”

Η προστασία και η προώθηση της Δημοκρατίας, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΑΔ) και των ατομικών ελευθεριών συγκροτούν τις βασικές αρχές του Ελληνικού Συντάγματος και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής μας νομοθεσίας. Η χώρα μας αποδίδει πρωταρχική σημασία στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, στη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και στη λειτουργία του κράτους δικαίου. Υποστηρίζουμε την καθολικότητα, το αδιαίρετο και την αλληλεξάρτηση μεταξύ των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων αφενός, και των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών δικαιωμάτων αφετέρου.

Η Ελλάδα θεωρεί ότι ο σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η προαγωγή της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου συνυφαίνονται με την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την εξάλειψη της πενίας και τη συνεκτική κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας στον τομέα της προώθησης των ΑΔ βασίζεται στην φιλοσοφία της συνέργειας και της συνεργασίας. Πιστεύουμε ότι μία πολιτική που στηρίζεται στη λογική της οικοδόμησης εμπιστοσύνης ενισχύει με ρεαλιστικό τρόπο την ικανότητα των κ-μ του ΟΗΕ να εφαρμόσουν άμεσα και αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις τους ως προς την προστασία των ΑΔ.

Στόχος της Ελλάδας είναι να εργάζεται με πνεύμα συνεργασίας και εποικοδομητικού διαλόγου, τόσο διμερώς όσο και ως μέλος της EE, με όλα τα όργανα και κ-μ του ΟΗΕ. Πιστεύουμε σθεναρά ότι η πολιτική της συναινετικής προσέγγισης είναι αναμφισβήτητα πιο ρεαλιστική και οδηγεί σε απτά αποτελέσματα.

Στο πεδίο της πολυμερούς διπλωματίας, εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, η χώρα μας επιδεικνύει σταθερό ενδιαφέρον σε ζητήματα που άπτονται των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συμμετέχει δραστήρια και εποικοδομητικά στα κυριότερα πολυμερή fora των Ηνωμένων Εθνών και συνεργάζεται επιτυχώς με όλο τον μηχανισμό προστασίας και ελέγχου των Ηνωμένων Εθνών.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο πέρασε, επιτυχώς, από τρεις περιοδικές αξιολογήσεις Επιτροπών Διεθνών Συμβάσεων HE, οι οποίες συνιστούν τον μηχανισμό ελέγχου εφαρμογής των Διεθνών Συμβάσεων. Ήτοι:

α) της Επιτροπής του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, τον Οκτώβριο του 2015,

β) της Επιτροπής του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, τον Οκτώβριο του 2015,

γ) της Επιτροπής για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων τον Αύγουστο του 2016, αλλά και

δ) της Οικουμενικής Περιοδικής Αξιολόγησης (UPR), για την οποία η χώρα μας, τον Μάιο του 2016, εξετάσθηκε ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Οικουμενική Περιοδική Αξιολόγηση αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔ) για ισότιμη αξιολόγηση των κρατών από άλλα κράτη του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά στις πρακτικές που ακολουθούν ως προς την απόλαυση και προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βάσει των διεθνών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων τους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ελλάδα κατά την τελευταία Οικουμενική Περιοδική Αξιολόγηση της, τον Μάιο του 2016, δέχτηκε συνολικά 207 Συστάσεις, αποδέχτηκε 175 και απέρριψε 32.

Θα ήθελα, ωστόσο, σε αυτό το σημείο να τονίσω τον ιδιαίτερα απαιτητικό και άκρως σημαντικό χαρακτήρα της διαδικασίας αξιολόγησης. Η χώρα μας κατά τη διάρκεια των εξάωρων προφορικών εξετάσεων είχε ένα διπλό στόχο να επιτύχει: Από τη μία πλευρά να παρουσιάσει τις σημαντικότερες εξελίξεις και βέλτιστες πρακτικές που έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια στην προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και από την άλλη να αποδεχτεί με ειλικρίνεια τις δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει, με βασικότερες και ηχηρότερες εκείνες που συνδέονται με την οικονομική και προσφυγική/μεταναστευτική κρίση.

Ένα δύσκολο εγχείρημα αυτοκριτικής που το επιτύχαμε χάρις, τόσο στην άρτια προετοιμασία και παρουσία του Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, όσο και στην υψηλού επιπέδου εκπροσώπηση της χώρας μας από στελέχη όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, τα οποία με την άρτια και οριζόντια γνώση των θεμάτων, αλλά και με πολύ πάθος και προσωπική προσπάθεια συνέβαλαν στην επιτυχημένη παρουσίαση της χώρας μας.

Ωστόσο, η παραπάνω επιτυχία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό όταν, κάνοντας τον απολογισμό μετά από τέσσερα χρόνια, τις ημέρες που θα πλησιάζουν οι επόμενες αξιολογήσεις από τα Διεθνή Όργανα Eλέγχου των HE, αποδειχθεί ότι η χώρα μας προχώρησε με αποφασιστικότητα και συνέπεια στην υλοποίηση των περισσότερων εξ αυτών των Συστάσεων που προέκυψαν τόσο από τις Περιοδικές αξιολογήσεις των Επιτροπών Διεθνών Συμβάσεων όσο και από Οικουμενική Περιοδική Αξιολόγηση.

Η σημερινή Ημερίδα συνεπώς, έχει εξαιρετική σημασία, γιατί δίνει το έναυσμα της διάδοσης των Συστάσεων, της ευαισθητοποίησης, αλλά και ταυτόχρονα της θέλησης εκ μέρους της ελληνικής Πολιτείας για την υλοποίηση περαιτέρω μέτρων που θα συμβάλουν στην προστασία και απόλαυση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.