Υποβολή υποψηφιοτήτων για την Κ.Ε. της Ε.Κ.Α.

Μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης των τριών εξερχομένων Κοινοτικών Επιτρόπων, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Ιανουαρίου, σύμφωνα με  τα  αναπροσαρμοσμένα  άρθρα  30 και 31  του  Καταστατικού, του  νόμου  84/2002, προκηρύσσεται η έναρξη της διαδικασίας Υποβολής Υποψηφιοτήτων για την κάλυψη των τριών κενών θέσεων. Η περίοδος της διαδικασίας Υποβολής Υποψηφιοτήτων αρχίζει τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 και λήγει τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12 μ.μ.