Το νέο Δ.Σ. του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Αλεξανδρείας

Στις 23 Δεκεμβρίου 2016, και κατόπιν της Γενικής Συνελεύσεως που πραγματοποίησε το Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο Αέξανδρείας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη Συνεδρίαση του νέου Συμβουλίου, όπως αυτό προέκυψε από τις αρχαιρεσίες.

Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση τα εκλεχθέντα μέλη, που απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισαν την κατάρτιση της νέας Διοίκησης, η οποία σύμφωνα με επιστολή που απεστάλει, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Βύρων Βαφειάδης

Α’ Αντιπρόεδρος: Ανδρομάχη-Σταματία Γαβαλά

Β’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Φωτεινός

Γενικός Γραμματέας: Μιχάλης Αρσλανίδης

Οικονομικός Επόπτης: Αντιγόνη Κατσιμπρή

Βοηθός Οικ. Επόπτη: Δημάρατος Τσάκος

Σύμβουλοι: Εμμανουήλ Τατάκης, Πάρις Μακρής και Γεώργιος Δήμας

Εμείς από την πλευρά μας ευχόμαστε σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο καλή επιτυχία στα καθήκοντα του.