Ανακοίνωση Μειοδοσίας για για την ανάθεση εκτέλεσης και ολοκλήρωσης έργου Δόμησης, Ανακαίνισης και Επισκευής του Εντευκτηρίου της Ε.Κ.Α.

Εορτή Αγίας Αικατερίνης στην Αλεξάνδρεια
November 25, 2016
Πατριάρχης Θεόδωρος προς Αικ.Σοφιανού: «Να καυχάσαι ότι είσαι Αιγυπτιώτισσα, ότι είσαι Καϊρινή, αυτό θα είναι το πιο ωραίο σου παράσημο»
November 27, 2016
Εμφάνιση όλων

Ανακοίνωση Μειοδοσίας για για την ανάθεση εκτέλεσης και ολοκλήρωσης έργου Δόμησης, Ανακαίνισης και Επισκευής του Εντευκτηρίου της Ε.Κ.Α.

Λογότυπο ΕΚΑΗ Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας, διεύθυνση έδρας οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 63 – Σάτμπυ – Αλεξάνδρεια, αριθμός τηλεφώνου 4865084, προκηρύσσει μειοδοσία για την ανάθεση εκτέλεσης και ολοκλήρωσης έργου Δόμησης, Ανακαίνισης και Επισκευής του Εντευκτηρίου της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τις σχετικές προσφορές τους, για την εκτέλεση αυτών των έργων, καταθέτοντας τα εξής: 1) Πλήρη φάκελλο της προσφοράς 2) Όρους της σύμβασης 3) Τεχνικούς όρους και προδιαγραφές, βάσει του έντυπου στοιχείων και όρων που διατίθεται από τα γραφεία της Ε.Κ.Α. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών άρχεται από 21/11/2016 και μέχρι 5/12/2016, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η Ε.Κ.Α. δικαιούται να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά χωρίς την αιτιολόγηση της απόρριψης.