Συμφωνία ΔΝΤ-Αιγύπτου για 3ετή χρηματοδότηση 12 δισ. δολαρίων

ΟικονομίαΣύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων του εγχώριου χρηματοπιστωτικού κλάδου, η πρόσφατη (τον Αύγουστο τ.ε.) επί της αρχής συμφωνία Αιγύπτου – ΔΝΤ για παροχή εκτεταμένης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης από το Ταμείο, ύψους $12 δισ., τριετούς διάρκειας, αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στα στρατηγικά σχέδια των αιγυπτιακών τραπεζών που στοχεύουν στην επέκταση του δανεισμού τους από πηγές του εξωτερικού, καθώς και στις διαπραγματεύσεις αυτών με διεθνείς τράπεζες με σκοπό την άντληση πιστωτικών διευκολύνσεων. Σύμφωνα με ορισμένες τραπεζικές πηγές μάλιστα, η συμφωνία παροχής διευκόλυνσης από το ΔΝΤ θα χρησιμεύσει ως «πιστοποίηση» εμπιστοσύνης του Ταμείου αναφορικά με την πορεία της αιγυπτιακής οικονομίας.

(ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ)