Προκήρυξη Διαγωνισμού Λογοτύπου Ε.Κ.Α.

Λογότυπο Ε.Κ.Α.Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξάνδρειας προκηρύσσει διαγωνισμό για το λογότυπο (σήμα), το οποίο θα χαρακτηρίζει, εκπροσωπεί και συνοδεύει αυτή σε κάθε εξωτερική παρέμβαση, ενέργεια, δραστηριότητά και εφαρμογή της (εκδηλώσεις, έντυπα, ιστοσελίδα, επιστολές, πινακίδες, σφραγίδες κτλ).

Όροι Συμμετοχής

Αίτηση Συμμετοχής