Προωθείται το νομοσχέδιο για την Ομογένεια

ΚοτζιάςΜια αναλυτική απάντηση για τις αρμοδιότητες, την ανασύσταση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και την ενίσχυση των δεσμών με την Ομογένεια έδωσε με επιστολή του ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Αναστασίου Δημοσχάκη στη Βουλή.

Ο Κοντζιάς τονίζει την υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας για τη στήριξη και ενδυνάμωση των δεσμών της ομογένειας, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνισμού. Η Ελληνική Πολιτεία, μέσω της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) του ΥΠΕΞ, όπως αναφέρει ο υπουργός, αποβλέπει στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής όσον αφορά την ενδυνάμωση των δεσμών με τους Έλληνες της Διασποράς.

Σχετικά με την οργάνωση, την επανασύσταση και τις αρμοδιότητες του ΣΑΕ – η λειτουργία του οποίου εκκρεμεί από την 1/1/2013, όταν έληξε η θητεία του προεδρείου του και δεν συγκλήθηκε Τακτική Συνέλευση – ο κ. Κοτζιάς επισημαίνει την ανάγκη νέου νομοσχεδίου με στόχο την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας, ως ενός σύγχρονου και ευέλικτου αντιπροσωπευτικού οργανισμού, βασισμένου σε τρεις πυλώνες: την αυτοοργάνωση, την αυτοδιαχείριση και την αυτοχρηματοδότηση.

Υπό αυτό το πρίσμα, όπως τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών, η ΓΓΑΕ προετοιμάζει το σχετικό σχέδιο Νόμου, για το πλαίσιο λειτουργίας και τον ρόλο του ΣΑΕ, τους κανόνες που προβλέπουν και ρυθμίζουν τις αρμοδιότητές του, την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής αντιπροσωπευτικότητας καθώς και τη λειτουργία των οργάνων του. Το εν λόγω σχέδιο νόμου θα προωθηθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, δηλαδή τη νομοτεχνική επεξεργασία, τη διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και την ουσιαστική διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και τους φορείς του απόδημου και ομογενειακού ελληνισμού.

(newpost.gr)