Διεθνές Πάνελ για την Βία στο Κάιρο

Γενικά Το Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας και Προώθησης της Ισότητας των Φύλων «ΒΙΑ-ΣΤΟP» προσκλήθηκε από το American University in Cairo, προκειμένου να συμμετάσχει σε διεθνές πάνελ, τη Δευτέρα 4 Απριλίου και την Τρίτη 5 Απριλίου με θέμα την πρόληψη της έμφυλης βίας και τις παρεμβάσεις πρόληψης στην κοινότητα. Στο πάνελ θα συμμετάσχει ομάδα από το ΒΙΑ-ΣΤΟP, η οποία θα αποτελείται από τη Δρ Σεβαστή Χατζηφωτίου και την Ελένη Φώτου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας τα στελέχη του φορέα θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με τοπικούς φορείς, ΜΚΟ, και οργανισμούς καταπολέμησης της βίας, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών. Επιπλέον ο Ειδικός Σύμβουλος Νικόλαος Καραγιαννίδης θα παρουσιάσει τεχνικές πρόληψης θυματοποίησης σε φοιτήτριες του πανεπιστημίου.