Ανακοίνωση Ε.Κ.Α. σχετικά με Αιγυπτιακή Ιθαγένεια

ΕΚΑΗ Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας ενημερώνει τους Παροίκους που έκαναν αίτηση για την Αιγυπτιακή Ιθαγένεια να παραδώσουν στην κα Βρυωνίδου Μαίρη, στα γραφεία της Ε.Κ.Α. τα παρακάτω:

  1. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή Residance
  2. Διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλέφωνου (σταθερό ή κινητό) και e-mail (αν υπάρχει)
  3. Διεύθυνση εργασίας, τηλέφωνο εργασίας (αν υπάρχει)
  4. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Rakam el Kaoumi)