Συγχαρητήρια Ε.Κ.Α. στον κ. Γεώργιο Κλαδάκη

ΚλαδάκηςΟ Πρόεδρος και τα Μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας συγχαίρουν τον κ. Γεώργιο Κλαδάκη για την απόκτηση του πτυχίου του στον τομέα Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο κ. Κλαδάκης με την επιτυχία του αυτή αποδεικνύει έμπρακτα ότι η νέα γενιά της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας είναι παρούσα και μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην λειτουργία και εξέλιξη της παροικίας.

Ο κ. Κλαδάκης είναι ένα παράδειγμα της ζωντανής παρουσίας των νέων της Παροικίας, οι οποίοι κάνουν τον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό υπερήφανο.

Σήμερα υπάρχουν και άλλοι φοιτητές – μέλη της Ε.Κ.Α., οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε πανεπιστημιακό επίπεδο σε Ελλάδα και Αίγυπτο.