Ομιλία Γιώργου Κυπραίου

Ο Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων Πτολεμαὶος Α΄, στην Αλεξάνδρεια,

έχει την χαρὰ και την τιμὴ να σας προσκαλέσει

το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου και ώρα 6.30 μ.μ.

στην ομιλία από τον Αλεξανδρινὸ συγγραφέα κύριο

Γεώργιο Κυπραίο

με θέμα

«Κύπρος»

ένα έθνος δύο κράτη.