Κάτι από τα παλιά

Διαφήμιση του γνωστού εργοστασίου ειδών τροφίμων του Στέφανου Ταμβάκη, με την οποία ο ιδιοκτήτης ενημερώνει για τα εγκαίνεια του καταστήματος λιανικής πώλησης ειδών τροφίμων. Η διαφήμιση δημοσιεύτηκε στον Ταχυδρόμο, στο φύλλο τς 24ης Δεκεμβρίου 1924.

Ιστορία

(Ευχαριστούμε τον κ. Στέφανο Ταμβάκη για τη φωτογραφία)