70 χρόνια ελληνικά κινούμενα σχέδια

Αφιέρωμα στα 70 χρόνια των Ελληνικών ταινιών κινουμένων σχεδίων

Τρίτη  3 Νοεμβρίου 2015, 7.00 μμ

Ουκάλετ Μπέχνα, Κανίσα Ελ Μαρουνέϊα 1  –  Μανσέϊα

Παρουσίαση από τον πρόεδρο της ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ Βασίλη  Καραμητσάνη

Γενικά