Αμανατίδης: «Ενίσχυση των σχέσεων Αποδήμων με την μητέρα πατρίδα»

ΑμανατίδηςΚατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων της νέας Κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Αμανατίδης περιέγραψε τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί.

Στην ομιλία του ο κ. Αμανατίδης τόνισε ότι «Η πολιτική και οικονομική σταθερότητα συνιστούν αναμφίβολα βάσεις και εχέγγυα για μια εξωστρεφή, δυναμική εξωτερική πολιτική, προϊόν παράλληλα ευρύτερων εγχώριων πολιτικών συναινέσεων, η οποία θα αποβλέπει:

-Στην ενίσχυση της σχέσης των Ελλήνων της Διασποράς με την μητέρα πατρίδα.
-Στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας και του εθνικού «brand name».
-Στην επανατοποθέτηση της Ελλάδας σε πολλαπλά επίπεδα στο διεθνές περιβάλλον».
Σημειώνοντας ότι η ισχυρή παρουσία των Ελλήνων της Διασποράς αποτελεί το κατάλληλο όχημα προκειμένου να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην Ελλάδα και τον Απόδημο Ελληνισμό.

Ο κ. Αμανατίδης τόνισε ότι «η Διασπορά αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας μας ως έθνους. Αποτελεί μέρος της εθνικής μας ταυτότητας, των επιτευγμάτων και της διεθνούς εικόνας μας. Η ύπαρξή της είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς ιστορίας μεταναστεύσεων, που για τους περισσότερους αποδήμους δεν ήταν θέμα επιλογής…Τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι αρμόδιοι υπουργοί έχουμε ανοίξει έναν δίαυλο διαλόγου με τους ομογενείς σχετικά με την απόδοση κινήτρων για την ενθάρρυνση της Διασποράς να καταστεί πιο ενεργά μέρος των εθνικών προσπαθειών για τη δημιουργία επενδύσεων. Στις χώρες όπου διαβιούν οι ομογενείς μπορούμε με τη δράση τους να επεκτείνουμε την πρόσβασή μας στην τοπική αγορά. Οι ομογενείς, διαθέτοντας τη διττή εμπειρία, είναι εξαιρετικοί πρεσβευτές και ικανοί διαπραγματευτές. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διαμορφωθούν επιχειρηματικά δίκτυα και να επηρεασθεί θετικά η άμεση ροή ξένων επενδύσεων προς την Ελλάδα μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της ενεργοποίησης των απαραίτητων μηχανισμών».

Αλλά ο Υφυπουργός κατέστησε σαφές ότι οι Ομογενείς δε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μόνο ως πηγές χρηματοδότησης, αλλά ως ένα επιπλέον εργαλείο που θα συμβάλει στην έξοδο από την κρίση. Τόνισε επίσης τον ενεργό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσουν οι επιστήμονες ελληνικής καταγωγής στον απεγκλωβισμό από την κρίση.

«Εργαζόμαστε για μια αμφίδρομη στενότερη και ουσιαστικότερη σχέση  μεταξύ των ομογενών και του μητροπολιτικού κέντρου, επιδιώκοντας αφενός  την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων και την ικανοποίηση των πάγιων αιτημάτων τους όπως η εκπαίδευση, τα φορολογικά και συνταξιοδοτικά θέματα, η ψήφος του απόδημου ελληνισμού και αφετέρου την δυναμικότερη συμβολή τους στην εθνική υπόθεση της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, την ανάπτυξη του τουρισμού, την προσέλκυση επενδύσεων και ακόμα την πολιτιστική διπλωματία».

Ενώ για μία ακόμη φορά αναφέρθηκε στην πρόθεση του ίδιου αλλά και του Υπουργείου εν γένει να αναθεωρηθεί η λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού «δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην δημοκρατική αυτοοργάνωση του θεσμού, την ενίσχυση του κύρους του και της αποτελεσματικότητάς του εντός και εκτός συνόρων».

Ενώ αναφερόμενος στο θέμα της ψήφου των Ελλήνων της Διασποράς σημείωσε: «Με το Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο, έχουμε αρχίσει τη συζήτηση ως προς το θέμα της ψήφου των Ελλήνων της Διασποράς και ευελπιστώ ότι σε επόμενο στάδιο θα είμαστε σε θέση να συζητήσουμε και με τα κόμματα και να παρουσιάσουμε θέσεις για το ζήτημα αυτό».

Διαβάστε ολόκληρο το λόγο του Υφυπουργού εδώ