Νέα εργατική νομοθεσία για αλλοδαπούς εργάτες

ΑίγυπτοςΗ Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τίθεται σε ισχύ νέα διάταξη, σύμφωνα με την οποία υπήκοοι αλλοδαπής που επιθυμούν να εργαστούν στην Αίγυπτο θα πρέπει να αποκτούν την σχετική άδεια από το Υπουργείο Εργασίας ή άλλους κρατικούς φορείς (μεταξύ άλλων η Γενική Αρχή Επενδύσεων και η Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου).

Των ανωτέρω εξαιρούνται οι ξένοι ανταποκριτές, καθώς και το προσωπικό διπλωματικών και προξενικών αποστολών. Η εν λόγω άδεια θα ισχύει για έως και ένα έτος. Το κόστος ανέρχεται σε περίπου $383, ενώ σε περίπτωση ανανέωσης θα αυξάνεται, πέραν του τέταρτου έτους, σταδιακά, με πλαφόν τα περίπου $1.530.

Οι νέες διατάξεις καθορίζουν, επίσης, το ανώτατο επιτρεπτό όριο απασχόλησης αλλοδαπών σε 10%, εκτός αν παρέχεται εξαίρεση από την αρμόδια επιτροπή. Σε αυτή την περίπτωση, ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλει περίπου $1.277 ετησίως, ποσό το οποίο αυξάνεται κατά $128 ανά έτος έως την παρέλευση πενταετίας, με πλαφόν περίπου $1.915.

Πηγή: Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο