Τριμελής Επιτροπή της Ε.Κ.Α. στη Μανσούρα

ΜανσούραΚατόπιν εισηγήσεως της Εφορείας Αστικών η Κοινοτική Επιτροπή της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας αποφάσισε τη σύσταση μίας τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενη από στελέχη της Ε.Κ.Α.

Ο σκοπός της σύστασης αυτής της επιτροπής ήταν η επίσκεψη τους στη Μανσούρα και η παρατήρηση της κατάστασης των ακινήτων, ιδιοκτησία της Ε.Κ.Α., που βρίσκονται εκεί.

ΜανσούραΚατόπιν επικοινωνίας με τον κ. Περάκη, η τριμελής επιτροπή επισκέφτηκε τη Μανσούρα, όπου έγινε δεκτή από τον κ. Περάκη με θέρμη. Ο κ. Περάκης συνόδευσε τα μέλη της επιτροπής σε όλα τα ακίνητα της Ε.Κ.Α. δίνοντας τους παράλληλα και πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της περιοχής, όπου βρίσκεται το καθένα από αυτά.