Τριμερής συμφωνία ζώνης ελευθέρων συναλλαγών στην Αφρική

Iftaar στον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο Αλεξανδρείας
September 12, 2015
Εγκαίνεια Πατριαρχικής Αίθουσας
September 12, 2015
Εμφάνιση όλων

Τριμερής συμφωνία ζώνης ελευθέρων συναλλαγών στην Αφρική

1Κατά την διάρκεια της Συνόδου Κορυφής των αφρικανικών χωρών που έλαβε χώρα στο Σαρμ Ελ Σέχιχ στις 7-10 Ιουνίου, 26 αφρικανικά έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου, υπέγραψαν τριμερή συμφωνία για την δημιουργία Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (FREE TRADE Area), ενοποιώντας τις τρεις υφιστάμενες οικονομικές ζώνες COMESΑ (Common Market for Eastern and Southern Africa), SADC (Southern African Development Community) και ΕΑC (East African Community).

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ όταν επικυρωθεί από τα τρία τέταρτα των κρατών μελών. Η επικύρωση της συμφωνίας από την πλευρά της Αιγύπτου θα ολοκληρωθεί από το Κοινοβούλιο το οποίο δεν έχει ακόμη εκλεγεί.

Οι αφρικανοί ηγέτες συμφώνησαν:

– να επισπεύσουν τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της Τριμερούς Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών προωθώντας την σταδιακή κατάργηση των εισαγωγικών δασμών, των μέτρων εμπορικής άμυνας και των κανόνων καταγωγής.

– να προχωρήσουν στην έναρξη των διαπραγματεύσεων για την «φάση ΙΙ» η οποία καλύπτει το εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών, την συνεργασία στο εμπόριο και την ανάπτυξη, την πολιτική ανταγωνισμού, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις διασυνοριακές επενδύσεις.

– όλες οι διαπραγματεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές, τις διαδικασίες και τις «θεσμικές δομές» όπως αυτές εγκρίθηκαν από την σύνοδο κορυφής.

– να ολοκληρωθούν με ταχείς ρυθμούς οι εργασίες για τους τομείς της Βιομηχανία και των Υποδομών που συνιστούν συμπληρωματικούς πυλώνες της Τριμερούς Συμφωνίας, οι δε διαπραγματεύσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των επιχειρηματιών να αποτελέσουν ξεχωριστό τμήμα των διαπραγματεύσεων.

Με την υπογραφή της συμφωνίας, οι ηγέτες επαναβεβαίωσαν την δέσμευσή τους για την οικονομική ολοκλήρωση της αφρικανικής ηπείρου που θα βασίζεται στους τρεις πυλώνες της βιομηχανικής ανάπτυξης, της ανάπτυξης των υποδομών και την δημιουργία κοινής αγοράς. Η καθιέρωση της Τριμερούς Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών πιστεύεται ότι θα ενισχύσει το ενδοαφρικανικό εμπόριο με την δημιουργία μιας ευρύτερης αγοράς, την αύξηση των επενδυτικών ροών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των υποδομών και εν τέλει την οικονομική ολοκλήρωση της αφρικανικής ηπείρου.
Η Τριμερής Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών αντιπροσωπεύει μία αγορά 26 χωρών με συνολικό πληθυσμό 632 εκατομμύριων κατοίκων που αντιστοιχεί στο 57% του πληθυσμού της Αφρικής και με συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν $ 1,3 τρις ήτοι το 58% του ΑΕΠ της ηπείρου.