Ψήφισμα Ε.Κ.Α. για τον Πρέσβη Π. Βλασσόπουλου

422053_313131615413143_1461336095_n3

Τη θλίψη της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας για το θάνατο του Πρέσβη Παναγιώτη Βλασσόπουλου, ο οποίος αποτέλεσε μία από τις πιο δραστήριες προσωπικότητες της Ελληνικής Διπλωματίας, όχι μόνο στην Αίγυπτο αλλά σε κάθε θέση που τοποθετήθηκε, μετέφερε η Κοινοτική Επιτροπή με το ψήφισμα που εξέδωσε.

Συγκεκριμένα, στο ψήφισμα αναφέρεται:

«Η  Κοινοτική Επιτροπή μετά βαθυτάτης  θλίψεως  επληροφορήθη το θάνατο του

ΠΡΕΣΒΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συνελθούσα  δε  εκτάκτως  ψηφίζει :

1. Να διατεθεί το ποσό των 300.- ευρώ εις μνήμην του υπέρ του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων.

2. Να δημοσιευθεί το παρόν στον Ελληνικό Αιγυπτιώτικο Τύπο.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ.α.α.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΤΡΕΧΑΝΤΖΑΚΗ          ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ»