Κραυγή αγωνίας από τον Ελληνισμό της Αιγύπτου

Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α., Ιωάννης Παπαδόπουλος

Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α., Ιωάννης Παπαδόπουλος

Τις τραγικές ελλείψεις στα ελληνόφωνα σχολεία της Αιγύπτου έχουν καταγγείλει επανειλλημένα οι Πρόεδροι των Ελληνικών Κοινοτήτων Αλεξανδρείας και Καΐρου, Ιωάννης Παπαδόπουλος και Χρήστος Καβαλής αντίστοιχα. Με επιστολές τους και υπομνήματα στους αρμόδιους φορείς έχουν επισημάνει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ελληνόφωνη παιδεία στη Νιλοχώρα τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα με αφορμή τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά σχολεία σε Αλεξάνδρεια και Κάιρο, ο κ. Καβαλής επισήμανε στην Real.gr ότι λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει υπογράψει την παράταση της θητερίας των Ελλήνων εκπαιδευτικών στην Αίγυπτο.

Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Κ., Χρήστος Καβαλής

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Κ.Κ. κου Καβαλή