Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε την έναρξη ενός προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις. Το πρόγραμμα ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2012 υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Ανδρέα Νικολόπουλο. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι το πρόγραμμα προσφέρει 10 υποτροφίες σε Έλληνες του Εξωτερικού. Παραθέτουμε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου που απέστειλε το Πανεπιστήμιο και στο οποίο υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

TRAINING PROGRAMME IN NEGOTIATIONS

From Athens University of Economics (formerly ΑΣΟΕΕ)

Athens, June 19th 2015

NEGOTIATIONS ON FIVE CONTINENTS

Since 2012, Mr. Andreas Nikolopoulos, Professor Negotiator and Chairman of the Department of Business Administration at Athens University of Economics, in collaboration with his research team, provide the program on Vocational Education and Training in Negotiations, titled: Diploma In Negotiations.

The program aims to provide knowledge and to develop negotiation skills in handling conflicts of interest, in any area of life, towards achieving the goals and desired outcomes of all parties involved.

The Program has already trained a large number of Legal l executives, Private and Public Sector executives, senior officers in the Armed Forces, officers of Crisis Management Team (Police negotiators), Professionals etc.

In the academic year (2015-2016), the Diploma In Negotiations is launching its presence in the international arena and enables distance monitoring by Greeks living and working abroad. At the same time, we are awarding 10 scholarships for Greeks abroad on the five continents (two scholarships per continent for Greeks abroad).

For detailed information, please visit our website: www.din.aueb.gr

Find out more about the Diploma In Negotiations and make your application!

CONTACT US

DIPLOMA IN NEGOTIATIONS

EXECUTIVE TRAINING CENTRE

ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

46 Kefallinias str., 112 51, Athens, Greece

Tel.: +30 210 8620620

E-mail : [email protected]

Website: www.din.aueb.gr