Σημαντικές επαφές του Προέδρου της Ε.Κ.Α.

Στις αρχές του μήνα ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α. κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος είχε στην Αθήνα μία σειρά ιδιαιτέρως σημαντικών συναντήσεων με τον κ. Αντώνη Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του Ιδρύματος «Ωνάση», τον κ. Αλέξανδρο Σαμαρά, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ελληνό-Αμερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, τον κ. Νικόλαο Βασιλείου, Πρόεδρο του Εμπορικού Τμήματος του ΕΒΕΑ και τον εκπρόσωπο της Ε.Κ.Α. στην Ελλάδα κ. Εδμόνδο Κασιμάτη.

Συνάντηση με κ. Αντώνη Παπαδημητρίου: Η συνάντηση με τον κ. Παπαδημητρίου έγινε μέσω του Επίτιμου Προέδρου της Ε.Κ.Α. κ. Στέφανου Ταμβάκη. Η συνάντηση είχε ως στόχο μία πρώτη γνωριμία του κου Παπαδόπουλου με τον κ. Παπαδημητρίου. Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α. ευχαρίστησε τον κ. Παπαδημητρίου για την πολύ σημαντική συνδρομή του στις εργασίες ανακαίνισης και αποκατάστασης του Ι.Ν. Ευαγγελισμού, καθώς επίσης και για την πολυετή συνεργασία του δικηγορικού γραφείου του κου Παπαδημητρίου με την Ε.Κ.Α. αφιλοκερδώς. Παράλληλα ο κ. Παπαδόπουλος προσκάλεσε τον κ. Παπαδημητρίου και τη σύζυγο του να επισκεφτούν την Αλεξάνδρεια και την Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας

Συνάντηση με κ. Αλέξανδρο Σαμαρά: Ο κ. Παπαδόπουλος συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ελληνό-Αμερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Η συνάντηση με τον κ. Σαμαρά έγινε μέσω του κου Καφατσάκη, ο οποίος ήταν παρών και είχε ως στόχο τη συζήτηση σχετικά με τα σχολεία της Ε.Κ.Α. Ο κ. Παπαδόπουλος προσκάλεσε τον κ. Σαμαρά και το Διευθυντή του Ελληνό-Αμερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος να επισκεφτούν την Αλεξάνδρεια και να συζητήσουν από κοντά το θέμα των εκπαιδευτηρίων. Από την πλευρά του ο κ. Σαμαράς έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πιθανή συνεργασία του Ελληνό-Αμερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με τα ιστορικά εκπαιδευτήρια της Ε.Κ.Α.

Συνάντηση με κ. Εδμόνδο Κασιμάτη: Ο κ. Παπαδόπουλος συναντήθηκε με τον εκπρόσωπο της Ε.Κ.Α. στην Ελλάδα κ. Εδμόνδο Κασιμάτη. Στη συνάντηση, η οποία έρχεται ως συνέχεια της πρώτης που είχε πραγματοποιηθεί στην Αλεξάνδρεια, οι δύο άνδρες συζήτησαν ορισμένες προτάσεις του κου Κασιμάτη επιχειρηματικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος, της οποίας ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α. δεσμεύτηκε να παρουσιάσει στα μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής, προκειμένου να εξεταστούν.

nikos_vasilieiou_170XΣυνάντηση με κ. Νικόλα Βασιλείου: Ο κ. Παπαδόπουλος συναντήθηκε και με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Τμήματος του ΕΒΕΑ κ. Βασιλείου. Η συνάντηση με τον κ. Βασιλείου έγινε μέσω του κου Εδμόνδου Κασιμάτη, ο οποίος ήταν παρών και είχε ως στόχο τον προσδιορισμό ενεργειών που θα οδηγήσουν σε επαφές της Ε.Κ.Α. με επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν όχι μόνο στην Αλεξάνδρεια, αλλά και στην Αίγυπτο γενικότερα.

Οι παραπάνω συναντήσεις του Προέδρου της Ε.Κ.Α. κου Παπαδόπουλου αποδεικνύουν εμπράκτως τον προσανατολισμό της νέας Κοινοτικής Επιτροπής προς μια πολύπλευρη και πολυδιάστατη λειτουργία της Κοινότητας με σκοπό πάντα την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου στην Αλεξάνδρεια μέσα από ενέργειες, οι οποίες θα ενδυναμώσουν τη θέση της Κοινότητας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να συνεχίσει απρόσκοπτα το ιδιαιτέρως σημαντικό Προνοιακό έργο που ορίζει και το Καταστατικό της.