Συνάντηση κου Κασιμάτη με την Κοινοτική Επιτροπή

Την Πέμπτη 14 Μαΐου 2015 κατόπιν προσκλήσεως της Κοινοτικής Επιτροπής, ο εκπρόσωπος της Ε.Κ.Α. στην Ελλάδα κ. Εδμόνδος Κασιμάτης επισκέφτηκε την Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας.

Στη συνάντηση, η οποία έγινε σε πολύ φιλικό περιβάλλον, συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν την Ε.Κ.Α. αλλά και τους Αιγυπτιώτες που ζουν στην Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κ. Γιάννης Παπαδόπουλος καλωσόρισε τον κ. Κασιμάτη, τονίζοντας ότι η συνεργασία τους ξεκινάει από τη αρχή και αξίζει να αναπτυχθεί η συνεργασία τους στο μέγιστο με σκοπό πάντα το καλό της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας. Ο κ. Παπαδόπουλος διαβεβαίωσε τον κ. Κασιμάτη ότι στόχος της νέας Κοινοτικής Επιτροπής είναι η διαρκής επικοινωνία όλων των μελών της με τον εκπρόσωπο της Ε.Κ.Α. στην Ελλάδα.

Ο κ. Κασιμάτης από την πλευρά του σημείωσε ότι η Ε.Κ.Α. πρέπει να εκμεταλευθεί το νεαρό του μέσου όρου ηλικίας των μελών της Κ.Ε. και να αξιοποιήσει στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που παρέχουν οι καιροί για να μπορέσει να αποφύγει το τέλμα.

Αναλυτικά κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Κασιμάτης περιέγραψε τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων σωματείων αιγυπτιωτών που υπάρχουν και δραστηριοποιούνται στην Αθήνα. Παράλληλα αναφέρθηκε στην πολύ καλή δουλειά που γίνεται από τα μέσα ενημέρωσης της Κοινότητας (ιστοσελίδα, εφημερίδα και social media) και τα οποία επικοινωνούν το έργο της Κοινότητας σε πολύ μεγάλο αριθμό αιγυπτιωτών και όχι μόνο. Τέθηκε επίσης το θέμα της αξιοποίησης των δυσμενών οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα προκειμένου να μπορέσει η Κοινότητα, μέσω των επιχειρηματιών της, να προσελκύσει άνεργα ζευγάρια αιγυπτιωτών, τα οποία θα επιθυμούσαν να εγκατασταθούν στην Αλεξάνδρεια και να εργαστούν.

Εκτός από θέματα αριθμητικής αναβάθμισης της Κοινότητας συζητήθηκαν και θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως η 2η έκθεση ζωγραφικής αιγυπτιωτών ζωγράφων που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα της Αιγυπτιακής Πρεσβείας στην Αθήνα, αλλά και την τοποθέτηση ενός αγάλματος του Καβάφη στο πάρκο του Φλοίσβου στην Αθήνα.

Με τη λήξη της συνάντησης ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α. και ο εκπρόσωπος της δεσμεύτηκαν ότι η συνεργασία τους και η επαφή της, που ξεκίνησε σήμερα, θα είναι διαρκής και αδιάκοπη.