«Γέννηση και θάνατος στις τέσσερεις διαστάσεις»

Στις 23 Μαρτίου 2015 συγκεντρώθηκε μεγάλος μελών και φίλων των δύο συνεργαζόμενων, για την περίσταση, Συνδέσμων, των Αιγυπτιωτών Ελλήνων και του Πανελλήνιου Ομογενών Ζιμπάμπουε, Ζάμπιας, Μαλάουι, Μοζαμβίκης στην αίθουσα εκδηλώσεων των Αιγυπτιωτών  για να ακούσουν την ομιλία του Αλεξανδρινού Φυσικομαθηματικού  κ. Αλέξανδρου Μπάση με θέμα  «Γέννηση και θάνατος στις τέσσερις διαστάσεις

Παρουσιάζοντας ό,τι σχετικό με το δύσκολο – για τους πολλούς – θέμα του, ο ομιλητής μετάδωσε με χαρακτηριστική άνεση, λεκτικά και παραστατικά, σχήματα και εξισώσεις που επιβεβαίωναν, στο χώρο και το χρόνο, τα μονοδιάστατα μέχρι τετραδιάστατα “υπαρκτά”, τότε θεωρητικά αλλά σήμερα αποδεδειγμένα, μεγάλων γνωστών ελλήνων και ξένων στοχαστών και φιλοσόφων, προκαλώντας πολλά ερωτήματα και συζήτηση στο τέλος της ωραίας εκδήλωσης κατά την οποία του απενεμήθη  τιμητικό ευχαριστήριο δίπλωμα του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών.