Συνάντηση Ε.Κ.Α.-Ε.Κ.Κ.-Σ.Α.Ε.

Το Σαββάτο 25 Απριλίου 2015, στο περιθώριο των εκδηλώσεων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας με αφορμή τα Θυρανοίξια της Μονής του Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καΐρου, συναντήθηκαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου κ. Χρήστος Καβαλής και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων κ. Κώστας Μιχαηλίδης.

Η συνάντηση των τριών Προέδρων που εκπροσωπούν τον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της συνάντησης που είχαν με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο. Στην επαφή τους με τον κ. Παυλόπουλο οι τρείς Πρόεδροι του έθεσαν τα ζητήματα που απασχολούν τις δύο Ελληνικές Παροικίες Αλεξανδρείας και Καΐρου. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τη υψηλή φορολογία των συνταξιούχων, αλλά και με τις ελλειπείς αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

Στην μεταξύ τους συνάντηση οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αλεξανδρείας και Καΐρου, αλλά του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, αποτίμησαν τα αποτελέσματα της επαφής του με τον κ. Παυλόπουλο και συνέταξαν ένα υπόμνημα, το οποίο υπογράφεται από τον κ. Καβαλή και τον κ. Παπαδόπουλο, και το οποίο αποτυπώνει εγγράφως όλα όσαν συζητήθηκαν στις δύο συναντήσεις.

Συγκεκριμένα το Υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφέρει:

Προς την Α.Ε. κ. Π. Παυλόπουλο

Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε,

Αρχικά θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε την βαθιά εκτίμηση στο πρόσωπο σας , σύσσωμης της Ελληνικής Ομογένειας της Αιγύπτου και να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε, εσείς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Ν. Χουντής, προκειμένου να συζητήσουμε ορισμένα κρίσιμα θέματα που απασχολούν τις Ελληνικές Κοινότητες στην Αίγυπτο και τα οποία παραθέτουμε παρακάτω, με την ελπίδα ότι θα βρεθούν οι απαιτούμενες λύσεις.

Α) Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών:

Τα Εκπαιδευτήρια μας, τα οποία σημειωτέον έχουν ιστορία πέραν του ενός αιώνος, αποτελούν πάντοτε προτεραιότητα. Η διατήρηση και ενίσχυση της Ελληνικής παιδείας, γλώσσας, και κουλτούρας αποτελούν τη βάση για τη συνέχιση της ζωής της παροικίας.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες της συνεχούς μειώσεως σε αποσπάσεις εκπαιδευτικών, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την προσπάθεια των Κοινοτήτων για παροχή εκπαίδευσης στα πρότυπα της Ελλάδας. Λόγω της μη κάλυψης των κενών θέσεων με αποσπάσεις εξ Ελλάδος, οι εδώ φορείς καλούνται, κάθε χρόνο και εντός ιδιαίτερα σύντομου χρονικού διαστήματος, αφενός να αναζητούν οι ίδιοι κατάλληλους εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων (κυρίως μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς και φιλολόγους), , αφετέρου δε να καλύψουν το μισθολογικό τους κόστος, το οποίο αποτελεί δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος. Και αυτό γιατί ήδη οι φορείς καλύπτουν, εξ ιδίων πόρων, το κόστος για μισθούς καθηγητών Αραβικής και Αγγλικής γλώσσας (καθώς θεωρούμε πολύ σημαντικό τα παιδιά μας να λαμβάνουν μεν ελληνική παιδεία αλλά, παράλληλα, να μπορούν ομαλά να συνεχίσουν την ζωή τους στην Αίγυπτο), του βοηθητικού προσωπικού και των άλλων συναφών εξόδων. Για τους λόγους αυτούς ζητούμε όπως συνεχιστούν οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών στα σχολεία μας που στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια αριθμούν σήμερα 220 μαθητές, για την ομαλή αποφοίτηση των παιδιών μας.

Εναλλακτικά, θα προτείναμε την τροποποίηση της ισχύουσας διαδικασίας, ως εξής:

– αντί αποσπάσεων, να δίδεται η δυνατότητα στους εδώ φορείς να επιλέγουν οι ίδιοι, εγκαίρως, τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς, υπό την εποπτεία, πάντα, του συντονιστή εκπαίδευσης που θα μπορεί να επιβεβαιώνει αν οι επιλογές διαθέτουν τα τυπικά αλλά και τα ουσιαστικά προσόντα, για την διατήρηση του ισότιμου και αντιστοίχου των Ελληνικών εκπαιδευτηρίων με της ημεδαπής.

– το Ελληνικό κράτος να χρηματοδοτεί τους φορείς με το ισόποσο ΕΝΟΣ και μόνο μισθού, αντί να καταβάλει τρεις μισθούς, ανά αποσπασμένο εκπαιδευτικό, ως, στην πραγματικότητα, συμβαίνει σήμερα. Ως προς το τελευταίο αυτό σημείο, διευκρινίζεται ότι, με την ισχύουσα διαδικασία, το Ελληνικό δημόσιο για να αποστείλει έναν εκπαιδευτικό σε αμιγές Ελληνικό σχολείο του εξωτερικού, χρεώνεται περίπου 3 μισθούς: τον μισθό του εκπαιδευτικού, το επιμίσθιό του και τον μισθό του αναπληρωτή του στη οργανική του θέση, όσο θα λείπει στο εξωτερικό. Με την χρηματοδότηση απευθείας των φορέων, οι τελευταίοι θα αναλαμβάνουν το επιμίσθιο, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς και στέγασης των Ελλήνων εκπαιδευτικών, επιλέγοντας τους καλύτερους από τους πολλούς άνεργους εκπαιδευτικούς της Ελληνικής επικράτειας, το δε Ελληνικό κράτος θα απαλλαγεί από την τριπλή χρέωση. Διευκρινίζεται ότι η χρηματοδότηση θα αφορά μόνο τις ειδικότητες των μαθημάτων εκείνων που ΠΡΕΠΕΙ να διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα (Θεωρητικά και Θετικά μαθήματα) και θα αποκλείονται λοιπές ειδικότητες όπως λ.χ. ξένων γλωσσών και μαθημάτων που υπάρχουν δυνατότητες διδαχής στα αγγλικά ή στην γλώσσα της χώρα υποδοχής.

Απώτερος στόχος της εναλλακτικής μας πρότασης είναι η μείωση του κόστους για το Ελληνικό δημόσιο, με παράλληλη εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και βιωσιμότητα των Ελληνικών σχολείων και κατ’ επέκταση των Ελληνόφωνων ποιμνίων των Πατριαρχείων.

Β) Φορολόγηση Συντάξεων Αποδήμων Αιγύπτου:

Ένα από τα σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία 3 χρόνια είναι η υψηλή φορολογία που καλούνται να καταβάλλουν οι συνταξιούχοι. Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) οι συνταξιούχοι καλούνται να πληρώσουν φόρο που αντιστοιχεί στο 22% του εισοδήματος τους (που δεν είναι άλλο πέραν της συντάξεως του Ι.Κ.Α.). Οι συντάξεις που λαμβάνουν δεν υπερβαίνουν τα 400 ευρώ, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το κόστος ζωής στην Αίγυπτο έχει αυξηθεί κατακόρυφα, απέχοντας ελάχιστα από τα δεδομένα της Ελλάδας.

Παράλληλα έχουν να αντιμετωπίσουν και το γεγονός της μη επιστροφής φόρου, εφόσον δεν γίνονται δεκτές οι αποδείξεις δαπανών, δεδομένου ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού και υποβάλλουν δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Επίσης τονίζουμε ότι στην Αίγυπτο Α.Φ.Μ. διαθέτουν μόνο νομικά πρόσωπα (π.χ. επιχειρήσεις, τράπεζες κ.λ.π.) και ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε αντίθεση με την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, οι συνταξιούχοι, υπάλληλοι κ.α. στην Αίγυπτο δεν δικαιούνται να έχουν Α.Φ.Μ. συνεπώς δεν υπάρχει και αρμόδια αιγυπτιακή αρχή για να εκδώσει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που υποχρεούνται να προσκομίσουν οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού.

Βάσει των παραπάνω, θα σας παρακαλούσαμε να δείτε με θέρμη το θέμα της φορολογίας των συντάξεων και των πιστοποιητικών που απαιτούνται και να αναλάβετε πρωτοβουλία προκειμένου να δοθεί λύση σε αυτό το χρονίζων, πλέον, πρόβλημα για τους Απόδημους της Αιγύπτου.

Είμαστε σίγουροι ότι θα συμβάλετε με κάθε τρόπο στην επίλυση των θεμάτων αυτών και θα σας παρακαλούσαμε για την άμεση προσωπική παρέμβαση σας, ενώ παραμένουμε στην διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Για τις Ελληνικές Κοινότητες Καΐρου και Αλεξανδρείας

Ιωάννης Παπαδόπουλος                    Χρήστος Θ. Καβαλής

Πρόεδρος της ΕΚΑ                              Πρόεδρος της ΕΚΚ