Επίσκεψη κου Χ. Καποδίστρια στον κ. El Mesiri

DSC_8588

Συνάντηση με το νέο Κυβερνήτη Αλεξανδρείας κ. Hani Elmessiry είχε, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος κ. Χρήστος Καποδίστριας.

Ο Έλληνας Γενικός Πρόξενος ευχήθηκε στο νέο Κυβερνήτη κάθε επιτυχία στο δύσκολο και σημαντικό έργο που αναλαμβάνει επ’ ωφελεία της Αλεξάνδρειας και των κατοίκων της, μεταφέροντας προς τούτο και τις ευχές του Έλληνα Πρέσβεως στο Κάιρο κου Χριστόδουλου Λάζαρη αλλά και γενικώς του Ελληνισμού της Αλεξάνδρειας με την λαμπρή και ιστορική παρουσία. Πολύ περισσότερο που αναλαμβάνει τα ηνία της διοίκησης της Μεγάλης Πόλεως σε μία στιγμή που οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου διανύουν περίοδο εξαιρετικής αναβάθμισης έχοντας καταστεί πλέον ουσιαστικός παράγων σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή, μεταξύ άλλων και μέσω της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου με σκοπό την αξιοποίηση των φυσικών πηγών ενέργειας στην περιοχή.

Ο κ. Elmessiry, τοποθετηθείς μόλις προσφάτως κατόπιν έκδοσης σχετικού διατάγματος του Πρωθυπουργού της Αιγύπτου κου Ibrahim Mahleb για την αντικατάσταση 17 επί κεφαλής τοπικών Διοικήσεων σε ολόκληρη τη χώρα, εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την συνάντηση με τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια, τον οποίον σημειωτέον δέχθηκε πρώτον από όλους τους εδώ Προξένους λόγω και της ιδιότητας του Έλληνα Γενικού Προξένου ως Πρύτανη του εν Αλεξανδρεία Διπλωματικού Σώματος. Εξέφρασε, επίσης, την ιδιαίτερη εκτίμησή του απέναντι στην εξαίρετη συμβολή του Ελληνισμού στην ιστορία, ανάπτυξη και εξέλιξη της πόλης, την οποία, ως Αλεξανδρινός και ο ίδιος, γνωρίζει σε βάθος. Ζήτησε, μάλιστα, να ενημερωθεί για τις απόψεις του Ελληνισμού της Αλεξάνδρειας στα θέματα που απασχολούν την πόλη και την καθημερινότητα των κατοίκων της, ιδίως δε με στόχο την επίτευξη οικονομικής προόδου και ανάπτυξης.

Ο Γενικός Πρόξενος τον διαβεβαίωσε ότι ο Ελληνισμός της Αλεξάνδρειας θα βρίσκεται δίπλα του, με την εμπειρία και τα αισθήματα αγάπης για την πόλη που τον χαρακτηρίζουν πάντοτε, για να στηρίξει κάθε προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας της πόλης και της διαβίωσης των κατοίκων της, καθώς και ενίσχυσης της οικονομίας της. Εξέφρασε δε την ετοιμότητα να επισκεφθεί εκ νέου το νέο Κυβερνήτη συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη της παροικίας, αντίστοιχη προηγουμένων που είχαν πραγματοποιηθεί με τους προκατόχους του κου ElMessiry κατόπιν πρωτοβουλίας του κου Χ. Καποδίστρια, προκειμένου να συζητηθούν διεξοδικότερα τα σχετικά ζητήματα, πρόταση που ο Κυβερνήτης απεδέχθη αμέσως προσβλέποντας σε αυτή και μάλιστα το συντομότερο δυνατό.