Τα νέα των Προσκόπων και των Οδηγών

Το μήνα που πέρασε η δραστηριότητα των Προσκόπων και των Οδηγών της Αλεξάνδρειας κινήθηκε κυρίως στο πνεύμα των Εορτών. Στις 24 Δεκεμβρίου πουλάκια, λυκόπουλα, πρόσκοποι και οδηγοί παρέα με τους βαθμοφόρους τους έψαλλαν τα κάλαντα στις οικίες των παροίκων της πόλης, συμμετέχοντας έτσι στο εορταστικό κλίμα των Χριστουγέννων.

Από την αρχή της νέας χρονιάς τα τρία τμήματα (Αγέλη, Ομάδα, Κοινότητα), πραγματοποίησαν μία σειρά από συγκεντρώσεις που τις χαρακτήριζαν το κέφι, το παιχνίδι και οι νέες γνώσεις. Παράλληλα το Συμβούλιο Τιμής της Ομάδας Προσκόπων & Οδηγών, το οποίο αποτελείται από τους Βαθμοφόρους του Τμήματος, τους Ενωμοτάρχες και τους Υπενωμοτάρχες ξεκίνησαν τις δράσεις της Πρότυπης Ενωμοτίας κομμάτι των οποίων είναι και η συμμετοχή στο διαδικτυακό παιχνίδι «ΔΡΑΣe» που διοργανώνει ο Κλάδος Προσκόπων της Γενικής Εφορείας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και το οποίο περιλαμβάνεται στις δράσεις που θα αποτελέσουν τον προπομπό του 9ου Πανελλήνιου Τζαμπορέτο Ενωμοταρχών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2015. Η Πρότυπη Ενωμοτία της Ομάδας Προσκόπων & Οδηγών Αλεξανδρείας, με το όνομα «ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ» άρχισε τις συγκεντρώσεις της μετά από μικρή διακοπή, και έχει ως στόχο τη δημιουργία της δικής της διακοσμημένης γωνιάς στο χώρο της Ομάδας, αλλά και την πραγματοποίηση δράσεων ποικίλου ενδιαφέροντος.