Τα κοιμητήρια της Ε.Κ.Α.

Με αφορμή ορισμένα κακοπροαίρετα σχόλια σχετικά με την κατάσταση των Κοιμητηρίων της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, τα οποία αναρτήθηκαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η Κοινοτική Επιτροπή θα ήθελε να ενημερώσει ότι ουδέποτε εργάστηκε, και ούτε προτίθεται να το πράξει και στο μέλλον, με γνώμονα την οποιαδήποτε «διάκριση», αλλά πάντα με σεβασμό στους αποβιώσαντες συμπαροίκους.

Ειδικώς ως προς το θέμα των Κοιμητηρίων ενημερώνει ότι έχει καταρτισθεί τριετής σχεδιασμός για την αποκατάσταση των φθορών και στα τρία Κοιμητήρια της Κοινότητας. Σχεδιασμός, ο οποίος την παρούσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή και στον οποίο έχει αφιερωθεί ένα αρκετά σεβαστό ποσό, που δύναται να υπερκαλύψει τις ανάγκες του έργου. Στόχος του τριετούς αυτού σχεδιασμού είναι η κατά το δυνατόν πληρέστερη αποκατάσταση των φθορών και στα τρία Κοιμητήρια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης των φθορών στα μνήματα του Β’ Κοιμητηρίου, καθώς και ο καθαρισμός του χώρου από τα χόρτα που υπήρχαν σε αυτό, ενώ είναι καθημερινή και η φροντίδα των μνημάτων και των πέριξ αυτών χώρων. Παράλληλα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και στα Γ’ Κοιμητήρια αρχικά με τον πλήρη καθαρισμό του χώρου από τα χόρτα, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα των ζημιών και των εργασιών που απαιτούνται. Στα δε Α’ Κοιμητήρια οι εργασίες έγιναν σε συνεργασία με Τμήμα Ηλεκτρονικής, Εργαστήριο Εφαρμογών των Θετικών Επιστημών στην Αρχαιολογία του Τ.Ε.Ι Λαμίας και αυτό όχι διότι υπήρξε διάθεση «διακρίσεως» μεταξύ των συμπαροίκων που έχουν ταφεί στα άλλα δύο Κοιμητήρια, αλλά διότι, όπως ίσως πολλοί γνωρίζουν, στα Α’ Κοιμητήρια υπάρχουν μνήματα τα οποία αποτελούν έργα «πολιτιστικής κληρονομιάς», τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από επιστημονικά ιδρύματα. Η συνεργασία της Ε.Κ.Α. με το εν λόγων Ανώτερο Ίδρυμα έδωσε τη δυνατότητα της αποκατάστασης των φθορών σε όλα τα Α’ Κοιμητήρια.

Όσον αφορά τα σχόλια που διακινήθηκαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τα οποία στερούντο των απαραίτητων πληροφοριών, με τη βοήθεια και των φωτογραφιών αφήνουμε να προχωρήσει ο καθείς στα δικά του συμπεράσματα.

Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

 

Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Γ’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Γ’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ