Περί Tokens

TOKEN ΠΕΤΡΟΣ 1

Token (ανταλλάξιμη μάρκα) είναι ένα κομμάτι, συνήθως στρογγυλό, σφραγισμένου μετάλλου ή άλλου υλικού (π.χ. οστέινο), το οποίο αντιπροσωπεύει μία ορισμένη χρηματική αξία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο του χρήματος ή να ανταλλαχθεί με αγαθά και υπηρεσίες.

Τέτοιες ¨μάρκες¨ είναι αυτές των καζίνο και των χαρτοπαιχτικών λεσχών (¨φίσσες¨), τα ¨κέρματα¨ που έπαιρναν τα παλιά κοινόχρηστα τηλέφωνα του ΟΤΕ, εκείνες που χρησιμοποιούσαν οι σερβιτόροι σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και καφενεία, αυτές που έδιναν οι εταιρείες σε εργαζομένους για φαγητό, εκείνες που αγοράζονταν από πολυκαταστήματα όπως το ¨Μινιόν¨ και προσφέρονταν ως δώρα, αυτές που κινούσαν τα συγκρουόμενα αυτοκίνητα στα λούνα παρκ, κ.ο.κ.

Tokens βρίσκουμε σε όλες τις χώρες του κόσμου και φυσικά και στην Αίγυπτο, όπου μεγάλη αξία για τους συλλέκτες έχουν εκείνες που σχετίζονται με την κατασκευή και λειτουργία της Διώρυγας του Σουέζ στα τέλη του 19ου αι.

Παράλληλα, δεν θα μπορούσαν να μην υπάρχουν και tokens από ελληνικές επιχειρήσεις της Αιγύπτου. Έτσι, στις φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείμενο βλέπουμε την αξίας ενός πιάστρου ¨μάρκα¨ που χρησιμοποιούταν στο αιγυπτιώτικο καφέ-καζινό ¨Πέτρου¨ (¨Εspérance¨) της Αλεξανδρείας τις δεκαετίες ΄20 και ΄30, καθώς και την αξίας 5 μιλιμίων ¨μάρκα¨ του ζαχαροπλαστείου ¨Τσέππας¨ του Καΐρου.

TOKEN ΤΣΕΠΠΑΣ

του Ν. Νικηταρίδη