Νέο νομοσχέδιο για την προστασία των ξένων επενδύσεων

Εκθεση του οίκου Fitch Ratings για την αιγυπτιακή οικονομία
April 3, 2014
Οικονομική βοήθεια Χωρών Κόλπου
April 3, 2014
Εμφάνιση όλων

Νέο νομοσχέδιο για την προστασία των ξένων επενδύσεων

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι το νέο σχέδιο νόμου για τις επενδύσεις περιλαμβάνει διατάξεις για να αποτρέπει τρίτα μέρη από το να αμφισβητούν συμφωνίες μεταξύ Κυβέρνησης και επενδυτών, ώστε να επιταχυνθεί η προσέλκυση επενδύσεων.Κατά την τελευταία τριετία, αιγυπτιακά δικαστήρια έχουν εκδώσει τουλάχιστον 11 αποφάσεις με τις οποίες ακυρώνονται συμφωνίες ιδιωτικοποίησης τις οποίες είχε υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση.

Οι εν λόγω αιτήσεις ακύρωσης υποβάλλονται από ακτιβιστές και δικηγόρους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι ιδιωτικοποιηθείσες εταιρείες πωλήθηκαν έναντι ιδιαίτερα χαμηλού τιμήματος. Σήμερα, η ιδιωτικοποίηση σειράς εταιρειών που εξαγο- ράσθηκαν από επενδυτές τωνΧωρών του Κόλπου αλλά και άλλων ξένων χωρών τίθεται εν αμφιβόλω ενώ εκκρεμούν αποφάσεις για ενδεχόμενη επανεθνικοποίησή τους. Επενδυτές έχουν επανειλημμένως σημειώσει την απουσία εγγυήσεων αναφορι- κά με την ασφάλεια της επένδυσής τους και την επακόλουθη απροθυμία εισόδου στην τοπική αγορά.

(Πηγή: Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων, Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κάιρο)