Εκθεση του οίκου Fitch Ratings για την αιγυπτιακή οικονομία

Σύμφωνα με έκθεση τoυ οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings, η οικο-νομία της Αιγύπτου δεν πρόκειται να ανακάμψει πριν την παρέλευση διετίας, επίσης αναμένεται βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων κατά την εν λόγω περίοδο, ω- στόσο, στο τέλος του 2015 η οικονομία θα εξακολουθεί να είναι κατά πολύ ασθενέστερη σε σχέση με το 2010. Στη έκθεση εν ολίγοις απεικονίζεται η βλάβη στο πιστωτικό «προφίλ» της Αιγύπτου από την πολιτική και οικονομική αναταραχή που ακολούθησε την εξέγερση του 2011. Αν και οι αξιολογήσεις της Αιγύπτου έχουν σταθεροποιηθεί, η Fitch θεωρεί απίθανες τις αναβαθμίσεις σύντομα. Ο oίκος βαθμολογεί την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Αιγύπτου σε ” B – “, βαθμολογία η οποία «αντανακλά ουσιαστικούς κίνδυνους και προκλήσεις».

Η αξιολόγηση της Fitch για την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα, αναβαθμίστηκε σε «σταθερή» από «αρνητική» στις αρχές Ιανουαρίου, μετά από τρία χρόνια διαδοχικών υποβαθμίσεων. Πέραν των ανησυχιών για την πολιτική κατάσταση, ο οίκος θεωρεί ότι «οι εισροές κεφαλαίων εκ μέρους των δωρητών δεν επαρκούν για τον εξορθολογισμό της αγοράς συναλλάγματος, ενώ η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος δεν θα είναι εύκολη υπόθεση».

Ο οίκος Fitch για το οικ. έτος 2014/15 προβλέπει διψήφιο δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ και αναλογία χρέους/ΑΕΠ άνω του 90%. Επίσης, εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη, η οποία διαμορφώθηκε στο 1,5% του ΑΕΠ το τελευταίο τρίμηνο, θα ενισχυθεί ελαφρώς, χωρίς ωστόσο να επαρκεί για να ανακόψει την αύξηση της ανεργίας, η οποία ανήλθε στο 13,4% του ενεργού πληθυσμού.

(Πηγή: Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων, Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κάιρο)