Το νέο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

Κατόπιν Υπουργικής απόφασης στις 15 Ιανουαρίου 2014 διορίστηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, το οποίο έχει διάρκεια θητείας τα τέσσερα χρόνια και το οποίο θα είναι υπεύθυνο να συνεχίσει τη διαχείριση και λειτουργία των υπαρχόντων παραρτημάτων πολιτισμού, αλλά και τη δημιουργία νέων όπου κριθεί αναγκαίο.

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 25/ΥΟΔΔ/24.01.2014), η σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού έχει ως εξής:

Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης, Πρόεδρος

Παναγιώτης Μακρής, Αντιπρόεδρος

Νίκος Κούκης, Ταμίας

Ιωάννης Καζάζης, Μέλος

Αντώνιος Ρεγκάκος, Μέλος

Μιχάλης Τιβέριος, Μέλος

Γεώργιος Τράντας, Μέλος

Στέλλα Πρωτοπαπά, Μέλος

Μαρία Μυρογιάννη, Μέλος

Βικτωρία Δερδεμέζη, Μέλος

Γεώργιος Βλασσόπουλος, Μέλος

Αικατερίνη Λούπα, Μέλος

Δημήτριος Χρυσοχόου, Μέλος

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και στον Πρόεδρό του απέστειλε επιστολή και η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ