Ομιλία Προέδρου Ε.Κ.Α. – Γενική Συνέλευση 2014

Unknown

Σεβασμιότατε,

Αξιότιμε κε Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδος,

Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου,

Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Αδελφότητας,

Κύριοι Πρόεδροι των Ελληνικών Σωματείων της Πόλης μας,

Κύριε Στέφανε Ταμβάκη, Επίτιμε Πρόερδε της Κοινότητάς μας,

Κύριε Χαράλαμπε Κατσιμπρή, τ. Πρόεδρε της Κοινότητάς μας,

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες στην Κοινοτική Επιτροπή,

Αγαπητά Μέλη,

Αγαπητοί Συμπάροικοι,

Όταν πριν από 171 χρόνια οι Έλληνες που ζούσαν σε αυτή την πόλη συνέτασαν το καταστατικό ίδρυσης της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, οικοδομούσαν πάνω σε ένα συλλογικό αίσθημα συντροφικότητας και ομοψυχίας. Αυτό το αίσθημα ενότητας πήγαζε από δυο διακριτές ανάγκες:  η  πρώτη ήταν να διατρανώσουν την Ελληνική τους συνείδηση και να αναδείξουν την εθνική τους καταγωγή και την θρησκευτική τους  ιδιοσυγκρασία. Η δεύτερη ανάγκη, πιο πρακτική από την πρώτη, ήταν να δημιουργήσουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης σε έναν τόπο που ήταν ταυτόχρονα γι’ αυτούς ξένος αλλά και τόσο οικείος.

Η επιτυχία του εγχειρήματός τους βασίστηκε στο γεγονός ότι συνειδητά αγκάλιασαν όλους τους παροίκους υιοθετώντας μια απλή οργανωτική δομή.  Κάθε πάροικος,  ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου και οικονομικής επιφανείας, απολάμβανε ίσα δικαιώματα.

Η ατομική ευθύνη συνέπλεε έτσι με τη συλλογική, χωρίς η μία να δευσμεύει την άλλη. Τα από κοινού συμφωνηθέντα βασίζονταν στους δημοκρατικούς θεσμούς και στην ορθολογική διαχείριση των Κοινοτικών πραγμάτων. Κάθε εξουσία πήγαζε από τα μέλη της Κοινότητας και απέβλεπε στην υπηρεσία όλων των μελών της Κοινότητας.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η λογοδοσία αποτελεί κορυφαία έκφραση των δημοκρατικών δομών της Κοινότητάς μας. Είναι αλήθεια ότι αρκετοί συμπάροικοί μας όταν ακούν τη λέξη λογοδοσία, το μυαλό τους κατακλύζεται από νούμερα, ποσά και αριθμούς που δύσκολα κατανοούνται. Η διαδικασία της λογοδοσίας όμως δεν ταυτίζεται μόνο με τον οικονομικό και διαχειριστικό απολογισμό του προηγούμενου έτους. Η λογοδοσία ταυτίζεται και με την αξιολόγηση της στοχοθέτησης της προηγούμενης χρονιάς, αν δηλαδή οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν υλοποιήθηκαν με επιτυχία.

Επομένως η παρούσα λογοδοσία αποτελεί το αναγκαίο προαπαιτούμενο για τις δράσεις και τους οραματισμούς του μέλλοντος και παράλληλα ελέγχει τη φερεγγυότητα του προεδρείου και του συνόλου της Κοινοτικής Επιτροπής αναφορικά με τις προγραμματικές τους δηλώσεις, που διατυπώθηκαν κατά το παρελθόν.

Όταν εκλέχθηκα Πρόεδρος της Κοινότητας είχα δηλώσει ότι στις δύσκολες εποχές που διανύουμε πρέπει όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Και σε αυτή εδώ την αίθουσα, ενώπιον του σώματος των μελών της Κοινότητάς μας, όταν με τιμήσατε με την ανάληψη της Προεδρίας της Κοινότητας το 2009, έθεσα μαζί με τους συναδέλφους μου ένα πενταετές πρόγραμμα πλήρους οικονομικής ανάκαμψης και ευμάρειας της παροικίας μας.

Σήμερα πέντε χρόνια μετά, είναι η στιγμή να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα των στόχων μας, να δούμε αν δικαιώθηκαν οι επιλογές μας, να διαπιστώσουμε τα αποτελέσματα αυτής της πορείας. Μόνο έτσι θα αντιληφθούμε αν μπορούμε να ατενίζουμε με σιγουριά και αισιοδοξία ένα ευοίονο μέλλον για την Κοινότητά μας.

Οικονομική Διαχείριση – Ταμειακό Πλεόνασμα

Ο πρώτος στόχος που θέσαμε από την αρχή δεν ήταν άλλος από τρίπτυχο: Οικονομικός έλεγχος – Ταμειακό συμμάζεμα – Οικονομική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια αυτής της 5ετίας προσπάθησα να εμπεδώσω και στους 13 συναδέλφους μου, με τους οποίους συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια στην Κοινοτική Επιτροπή, το όραμά μου για την οικονομική ανασύνταξη και την ταμειακή ανεξαρτησία της Ε.Κ.Α.

Από την πρώτη στιγμή ματαιώσαμε και στην πράξη ακυρώσαμε αγοραπωλησίες ακινήτων που είχαν δρομολογηθεί προτού αναλάβουμε, γιατί αυτές δεν ήταν συμφέρουσες για την Κοινότητα. Αποφασίσαμε ότι πλέον δεν θα επιτρέπεται καμία εκποίηση χωρίς την έκθεση γνωμοδότησης έγκυρου και ανεξάρτητου οίκου εκτιμητών.

Τα ποσά από τις αγοραπωλησίες και τα ενοίκια φροντίσαμε να αυγατίζουν κατά το κοινώς λεγόμενο. Ήταν ανύκουστο στον 21ο αιώνα να έχει καταθέσεις η Ε.Κ.Α. σε τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν απέδιδαν τόκους. Επανδιαπραγματευτήκαμε τις άνευ προθεσμίας καταθέσεις της Ε.Κ.Α. και την τοποθέτησή τους σε λογαριασμούς ταμιευτηρίων με απόδοση υψηλότατου επιτοκίου.

Και επιπλέον θεσπίσαμε διαδικασία έρευνας απόδοσης κεφαλαίων σε διαφορετικές τράπεζες για να πετύχουμε την υψηλότερη απόδοση προθεσμιακής κατάθεσης για τα Κοινοτικά χρήματα. Έτσι πετύχαμε το οικονομικό νοικοκύρεμα και το ταμειακό συμμάζεμα.

Όμως η οικονομική ανασύνταξη θα ήταν χωρίς συνέχεια, αν δε υλοποιούσαμε ένα πρόγραμμα που ήταν απολύτως απαραίτητο για την αξιοποίηση των ακινήτων της Κοινότητας. Ξεκινήσαμε και ολοκληρώσαμε την καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων της Κοινότητας που βρίσκονται εκτός Αλεξανδρείας. Έτσι καταγράφτηκαν τα αμφισβητούμενα ή εκκρεμή περιουσιακά στοιχεία, και κάποια εκποιήθηκαν όπου αυτό κρινόταν συμφέρον και αναγκαίο. Ταυτόχρονα σε πολλές περιπτώσεις αναπροσαρμόσαμε παλαιά ενοίκια με βάση την νέα αντικειμενική εκτίμηση, του ύψους της αξίας των ακινήτων και τα σημερινά δεδομένα της αγοράς.

Το 2009, όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια αυτή, ήταν μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από την παγκόσμια οικονομική ύφεση αλλά και από την οικονομική κρίση που συντάραξε και εξακολουθεί δυστυχώς να ταλανίζει τόσο την Ελλάδα, όσο και την Αίγυπτο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον δημιουργήθηκε η προτεραιότητα για την αξιοποίηση συγκεκριμένων Κοινοτικών ακινήτων για να εξασφαλιστεί μεσοπρόθεσμα  η ταμειακή ρευστότητα, μέσω της σταθεροποίησης αρχικά και της αύξησης αργότερα των μηνιαίων εσόδων. Έτσι αποφασίσαμε το 2011 την ενοικίαση με αναπροσαρμοσμένα μισθώματα της Δαβαρακείου Σχολής και του Κανισκερείου. Τα συμφωνηθέντα ποσά για τα εν λόγω μισθώματα είναι τα υψηλότερα έσοδα της Κοινότητας.

Η συγκεκριμένη αναδρομή κρίνεται αναγκαία για να αντιληφθεί κανείς το μικρό οικονομικό θαύμα που πετύχαμε τα πέντε τελευταία χρόνια και που μέχρι τότε έμοιαζε ακατόρθωτο: να καταγράψουμε για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της Κοινότητάς μας, αισθητά υψηλούς ενεργητικούς ισολογισμούς και μάλιστα σε περίοδο γενικευμένης οικονομικής ύφεσης.

Το 2009 η Κοινότητα στους τραπεζικούς της λογαριασμούς είχε 3.000.000EGP.  Σήμερα η Κοινότητα έχει στους τραπεζικούς λογαριασμούς της 20.000.000EGP. Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός αποδίδει ορατούς καρπούς, η οικονομική ευταξία είναι πλέον κεκτημμένη υπόθεση, έχουν ήδη τεθεί στέρεες βάσεις για την μελλοντική αναπτυξιακή πορεία της ιστορικής μας Κοινότητας. Μόνο πέρυσι το ταμειακό πλεόνασμα ανήλθε στο ποσό των 14.000.000EGP.

Αυτά τα ποσά δίνουν τις δυνατότητες, μας παρέχουν τα μέσα για να στηρίζουμε όλους τους τομείς δράσεις της Κοινότητάς μας, να προσφέρουμε υπηρεσίες στους συμπαροίκους μας, αντίστοιχες του ένδοξου παρελθόντος μας.

Είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των περυσινών εσόδων προήλθε από την πώληση του Ναού του Προφήτη Ηλία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να διαφωτίσω κάποιες πτυχές που ίσως να είναι άγνωστες σε κάποιους. Μέσα στο 2013 μας έγινε μια οικονομική πρόταση, από την πλευρά του Ορθόδοξου Κόπτικου Πατριαρχείου, σχετικά με τον Ναό του Προφήτη Ηλία.

Η πρόταση για την αγορά του συγκεκριμένου Ναού συνοδευόταν από συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, λίγων εβδομάδων, μέσα στα οποία ήμασταν υποχρεωμένοι να απαντήσουμε είτε θετικά, είτε αρνητικά.

Πρώτο μας μέλημα ήταν να μελετήσουμε το θέμα σε όλες του τις παραμέτρους. Αρχικά μας απασχόλησε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του εν λόγω ακινήτου. Θα πρέπει στο σημέιο αυτό να τονιστεί ότι η Κοινότητα δεν είχε ποτέ τίτλους ιδοκτησίας σε αυτό το οικοδομικό τετράγωνο. Παράλληλα γνωρίζαμε όλοι το εύρος των καταπατήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια στον αύλιο χώρο του οικοπέδου πέριξ της Εκκλησίας, καταπατήσεις που σε κάποιες περιπτώσεις δυσκόλευαν ακόμα και την πρόσβαση στο Ναό. Ταυτόχρονα διαπιστώσαμε ότι η Εκκλησία, λόγω της παλαιότητας της κατασκευής της και στατικών προβλημάτων, έχριζε άμεσης ανακατασκευής εκ βάθρων.

Έχοντας αυτά κατά νου, απευθυνθήκαμε άμεσα σε έγκυρους και ανεξάρτητους οίκους αστικών εκτιμητών, προκειμένου να εξετάσουμε αν το τίμημα αγοραπωλησίας ήταν συμφέρον για την Κοινότητά μας. Πράγματι το τίμημα των 8.000.000EGP κρίθηκε ότι ανταποκρινόταν απόλυτα στις τρέχουσες αντικειμενικές αξίες και συμφωνούσε με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς ακινήτων.

Λόγω της πίεσης των χρονικών περιθωρίων και προτού προβούμε σε κάποια απόφαση απευθυνθήκαμε και εκθέσαμε τα δεδομένα σε πολλούς προέδρους φορέων και σωματείων της παροικίας μας προς ενημέρωσή τους και οι οποίοι συμφώνησαν ότι οι όροι ήταν ευνοϊκοι για την Κοινότητά μας. Επιπλέον επικοινωνήσαμε και λάβαμε την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου.

Κατόπιν όλων αυτών των κινήσεων το θέμα τέθηκε εκ νέου στην Κοινοτική Επιτροπή η οποία ομόφωνα αποφάσισε την πραγματοποίηση της πώλησης του Ναού. Τα έσοδα για την Κοινότητα ανήλθαν στα 8.000.000EGP εκ των οποίων 6.200.000EGP μπήκαν άμεσα σε προθεσμιακό τραπεζικό λογαριασμό και 1.800.000EGP εισπράχθηκαν με     3 μεταχρονολογημένες επιταγές ύψους 600.000EGP έκαστη, πληρωτέες ανά 6 μήνες. Απ’ αυτά τα χρήματα η Κ.Ε. αποφάσισε όπως δωρήσει 2.000.000EGP ως ενίσχυση στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα ως Κοινότητα αλλά είμαι σίγουρος ότι εκφράζω και τα συναισθήματα όλης της παροικία μας, να ευχαριστήσω θερμά τις Οικογένειες του Κου. Βύρωνα Βαφειάδη και του αείμνιστου τ. Κοινοτικού Επιτρόπου Ισίδωρου Βαφειάδη για την εν γένει ανιδιοτελή ενασχόλισή τους, φροντίδα και μέριμνα που επέδειξαν όλα αυτά τα χρόνια κατά τη λειτουργία του εν λόγω Ναού.

Τομείς δράσης –Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών

Η  Κοινότητα, αναλαμβάνοντας στο ακέραιο τις ευθύνες της απέναντι στην ιστορική μας παροικία, συντόνισε δράσεις και ανέλαβε πρωτοβουλίες με στόχο την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τη μαθητιώσα και φοιτητιώσα νεολαία της Κοινότητάς μας.

Πρώτιστη μέριμνά μας υπήρξε η εμπέδωση σε όλους τους εμπλεκόμενους με την εκπαιδευτική διαδικασία, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, του απολύτως απαραίτητου αισθήματος ασφαλείας.

Όλοι γίναμε μάρτυρες πέρυσι κάποιων έκρυθμων καταστάσεων και ακραίων συμπεριφορών που εκδηλώθηκαν μπροστά στην κεντρική είσοδο του Ελληνικού Τετραγώνου, και που είχαν ως αποτέλεσμα την έκτακτη εκκένωση των σχολείων μας, σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις.

Στόχος μας υπήρξε η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος που θα επιτρέπει, κατά το δυνατόν, την ήρεμη και απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Υλοποιήσαμε συγκεκριμένα έργα στον περιβάλλοντα χώρο του Ελληνικού Τετραγώνου που γειτνιάζει με τα σχολικά κτήρια.

Επιπλέον διπλασιάσαμε τον αριθμό των φυλάκων – securities που απασχολούνται από την Κοινότητα σε όλες τις εισόδους και επιλέξαμε κάποιες χωροταξικές επεμβάσεις προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες εύκολης πρόσβασης στον εσωτερικό χώρο του τετραγώνου.

Στο καθαρά εκπαιδευτικό μέρος και φέτος με συντονισμένες κινήσεις εγκαίρως καλύψαμε όλα τα κενά που δημιουργήθηκαν είτε από αποχωρήσεις εκπαιδευτικών, είτε από τη μη έγκαιρη απόσπαση διδασκόντων από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, επιτυγχάνοντας την εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτηρίων μας. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το 2013 ο αριθμός των εκπαιδευτικών που έχουν συνάψει σύμβαση έργου με την Ε.Κ.Α. αυξήθηκε ακόμα περισσότερο.

Παράλληλα μεριμνήσαμε ώστε να προσφέρουμε στους μαθητές και τους καθηγητές ένα λειτουργικό, σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον μάθησης.   Η  βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής υπηρετεί την υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 Έτσι με πρωτοβουλία του Συναδέλφου Εφόρου Σχολείων Κου. Πάρη Μακρή, ανακαινίσαμε στοχευμένα το σύνολο των εσωτερικών χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων του Αβερωφείου Γυμνασίου -Λυκείου. Οι επεμβάσεις αυτές συνίστατο τόσο σε αισθητικούς, όσο και σε στατικούς λόγους και έγιναν με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδειχθεί το αρχιτεκτονικό κάλλος και η ιστορικότητα του κτηρίου.

Ταυτόχρονα αγκαλιάσαμε ενισχύοντας ηθικά και υλικά κάθε δημιουργική προσπάθεια που σκοπεύει στην ανάδειξη της καλλιτεχνικής φλέβας των μαθητών, όπως αυτή μετουσιώθηκε στη μαθητική θεατρική παράσταση της  Σχολικής  Εορτής των Χριστουγέννων.

Με τη δημιουργική προσφορά όλων των συντελεστών παρουσιάστηκε ένα αξιολογότατο αποτέλεσμα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι το ποσό που κατά τη διάρκεια της χρονιάς η Κοινοτική Επιτροπή διέθεσε για την εκπαιδευτική λειτουργία, τις συμβάσεις των εκπαιδευτικών και την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων πλησίασε το 1.000.000 EGP. Ποτέ άλλοτε στη σύγχρονη ιστορία της η Ε.Κ.Α. δεν χρειάστηκε να συνεισφέρει αντίστοιχα ποσά. Και αυτό δεν θα ήταν εφικτό να συμβεί σήμερα, αν εδώ και πέντε χρόνια, δεν είχαμε εκπονήσει και εφαρμόσει ένα πρόγραμμα πλήρους οικονομικής ανασύνταξης και στοχευμένης ανάπτυξης της Κοινότητάς μας.

Η παιδεία και η μάθηση αποτέλεσε κεφαλαιώδους σημασίας επιλογή όλων των μεγάλων ευεργετών της Κοινότητάς μας από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της.

Επιλογή δική μας είναι η ανάδειξη αυτής της ιστορικής κληρονομιάς και η λειτουργική μεταφορά της στο σύγχρονο παρόν, προκειμένου να αποδώσει στο μέλλον απτούς πολιτιστικούς, μαθησιακούς και γνωστικούς καρπούς.

Υπηρετώντας αυτή τη στόχευση αποφασίσαμε την εκτέλεση συγκεκριμένων επεμβάσεων συντήρησης και ανάδειξης της ιστορικής Βιβλιοθήκης του Αβερωφείου.  Με πρωτοβουλία και υπό την επίβλεψη του συναδέλφου κ. Νικόλα  Κατσιμπρή καταρτίστηκε μια επιστημονική ομάδα που ξεκίνησε την απαιτητική εργασία της καταγραφής των βιβλίων, της συντήρησης των ιστορικών τόμων, της ανάδειξης του χώρου της βιβλιοθήκης και της δημιουργίας ενός σύγχρονου αναγνωστηρίου, εντός του Αβερωφείου, το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε μαθητές, καθηγητές και επιστημονικούς ερευνητές.

Η  βιβλιοθήκη του Αβερωφείου ήταν κλειστή, εγκαταλελειμμένη και μη προσβάσιμη. Την θέλουμε ανοικτή, προσβάσιμη και λειτουργική.

Παραδίδουμε στο άμεσο μέλλον τρεις μουσειακούς χώρους εντός του Ελληνικού Τετραγώνου  που ταυτόχρονα θα αποτελέσουν από δω και στο εξής εστίες μάθησης, συμμετοχής και πολιτισμού, ενοποιώντας λειτουργικά το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Τα Μουσεία: Φυσικής,  Χημείας και Μουσικής είναι πλέον πραγματικότητα.

Υπο την επίβλεψη και πρωτοβουλία του αντιπροέδρου κ. Κόπελου διαμορφώθηκε το Μουσείο Μουσικής, στους χώρους του οποίου από τη νέα σχολική χρονιά θα παραδίδονται  ακόμα  και μαθήματα Βυζαντινής μουσικής και διδασκαλίας μουσικών οργάνων. Το Κοινοτικό Ωδείο αποτελεί για εμάς ένα νέο στοίχημα.

Παράλληλα υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα συντήρησης και ανάδειξης των ανενεργών, για αρκετά χρόνια, εργαστηρίων Φυσικής και Χημείας, το οποίο ξεκίνησε υπό την επίβλεψη του συναδέλφου κ. Ιωάννη Μάλλη και ολοκληρώνεται υπό την επίβλεψη του συναδέλφου κ. Πάρη Μακρή. Η ανάδειξη των εργαστηρίων σε μουσειακούς χώρους επιβλήθηκε από την παλαιότητα και την ιστορική αξία πλήθους επιστημονικών οργάνων και εκθεμάτων. Όμως  με  την  ευγενική προσφορά  εργασίας  εκπαιδευτικών του Αβερωφείου, και συγκεκριμένα του  Κου. Αδαλή, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά, οι χώροι αυτοί κατέστησαν προσβάσιμοι, εμπλουτίστηκαν με νέα υλικά και όργανα και εγκρίθηκε από τις αρμόδειες  εκπαιδευτικές  αρχές  η  δυνατότητα χρήσης τους ως σύγχρονα σχολικά εργαστήρια.

Σε αυτούς τους χώρους εργάστηκαν κατά το παρελθόν, διδάσκοντας παροίκους, παιδαγωγοί με αποδεδειγμένη προσήλωση στα εκπαιδευτικά ιδεώδη και επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα προσφοράς. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι, αποφασίσαμε να αφιερώσουμε τους τρεις μουσιακούς χώρους σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς, ως ελάχιστη αναγνώριση της διδακτικής προσφοράς τους σε γενιές Αλεξανδρινών.

Το Μουσείο Μουσικής ονομάζεται Μουσείο «Χρήστος Νεαμονίτης». Το Μουσείο  Φυσικής ονομάζεται Μουσείο «Μάρκος Ραμός» και το Μουσείο Χημείας ονομάζεται Μουσείο «Νικόλαος Γεράκης».

Η Κοινότητα συμπαραστέκεται και στη φοιτητιώσα νεολαία της παροικίας μας. Ειδικότερα σήμερα, όπου η οικονομική κρίση μαστίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αποφασίσαμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις  Κοινοτικές Υποτροφίες στηρίζοντας τους φοιτητές μας και αναγνωρίζοντας τους κόπους τους. Με απόφασή μας σχεδόν τριπλασιάσαμε το ποσό των υποτροφιών.

Μέχρι πριν από κάποιους μήνες το ποσό των υποτροφιών ανερχόταν στα 100 ευρώ και δινόταν για 9 μήνες. Έτσι η ετήσια φοιτητική υποτροφία ήταν 900 ευρώ. Προκειμένου να αυξήσουμε το βοήθημα, αποφασίσαμε εφεξής το ποσό που αποδίδεται στην  Κοινότητα ως επιτόκιο των χρημάτων που καταθέσαμε σε τραπεζικό λογαριασμό, από την αγοροπωλησία του Κοινοτικού Ναού «Προφήτη Ηλία», να αποδίδεται πλέον για τις υποτροφίες των σπουδαστών της Παροικίας μας.

Έτσι θεσπίσαμε τα νέα οικονομικά βοηθήματα, που πλέον θα ονομάζονται «Υποτροφία Προφήτης Ηλίας», διπλασιάζοντας το μηνιαίο ποσό στα 200 ευρώ και αποδίδοντάς το καθόλη τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Επομένως η ετήσια υποτροφία από 900 ευρώ ανέρχεται πλέον στο ποσό των 2.400 ευρώ για κάθε υπότροφο!

Αγαπητοί Συμπάροικοι,  η  Κοινότητα  ενδιαφερόμενη για τη συνέχιση της παροχής αμιγούς ελληνικής παιδείας στους μαθητές των Κοινοτικών Σχολείων, όχι μόνο ανταποκρίθηκε συμπληρώνοντας όπου χρειάστηκε τις δυσκίνητες διοικητικές υπηρεσίες, αλλά  επιπλέον ανέλαβε πρωτοβουλίες και έπραξε χωρίς να σκεφτεί το χρηματικό κόστος.

Όμως την ίδια στιγμή προβληματιζόμαστε σχετικά με το μέλλον, καθώς όλοι μας διαπιστώνουμε ότι ο αριθμός των μαθητών της παροικίας διαρκώς συρρικνώνεται. Οι εποχές όπου τα ιστορικά μας σχολεία κατακλίζονταν από τους Αλεξανδρινής καταγωγής μαθητές μοιάζουν να είναι βγαλμένες από το μακρινό παρελθόν.

Οι προκλήσεις είναι ενώπιόν μας και οφείλουμε να τις αντιμετωπίσουμε αξιοποιώντας  την  βαριά  ιστορική παρακαταθήκη που μας κληροδότησαν οι προηγούμενες γενιές των Αλεξανδρινών. Το μέλλον της λειτουργίας των Κοινοτικών Εκπαιδευτηρίων είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που αφορά όλους τους παροίκους και όχι μόνο την Κοινοτική Επιτροπή.

Θα επανέλθουμε σύντομα προκειμένου συλλογικά να αφουγκραστούμε τις αγωνίες όλων, να ακούσουμε προτάσεις, να αναζητήσουμε λύσεις, να οραματιστούμε το μέλλον της εκπαίδευσης υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων.

Στο επόμενο διάστημα θα αναλάβουμε την πρωτοβουλία και θα διοργανώσουμε μια στρογγυλή τράπεζα, όπου θα προσκαλέσουμε τα μέλη  της  Κοινότητας, για να ανταλλάξουμε απόψεις και να προτείνουμε δράσεις σε σχέση με το μέλλον των Σχολείων μας.

Πριν κλείσω την αναφορά μου στα Εκπαιδευτικά ζητήματα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κο. Ηλία Πίτσικα ο οποίος για 20 συναπτά έτη επισκέπτεται  με  την ομάδα του «Πάροδος» την Αλεξάνδρεια, προσφέροντας στους μαθητές όλων των ηλικιών της παροικίας μας τη δυνατότητα ενεργής συμμετοχής σε δράσεις, ομαδικά παίγνια, και διαδραστικές ενασχολήσεις που προάγουν την ψυχοπνευματική ανάπτυξή τους.

Η Κοινότητα αναγνωρίζοντας την παιδαγωγική προσφορά του Κου Πίτσικα όλα αυτά τα χρόνια αποφάσισε όπως συμπεριλάβει το ονομά του στον τιμιτικό πίνακα των  Δωρητών της Κοινότητάς μας.

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη – Τροχαίο ατύχημα – Γηροκομείο «Μάννα»

Μία από τις αρχικές μας δεσμεύσεις ήταν και η αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των απόρων συμπαροίκων μας. Έχουμε υποχρέωση και καθήκον, προς τους απόμαχους της ζωής, να προβούμε σε υποστηρικτικές προς αυτούς κινήσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι για τους συμπαροίκους της τρίτης ηλικίας τα φάρμακα ισοδυναμούν με ζωή.

Εδώ και τρία χρόνια έχουμε δώσει έμφαση στη μείωση της συμμετοχής τους στην φαρμακευτική δαπάνη. Από τότε που αναλάβαμε μειώσαμε τη συμμετοχή τους κατά 75%.

Σήμερα που τα οικονομικά μεγέθη της  Κοινότητας  είναι ανθηρά,  είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε προς το σώμα ότι η συμμετοχή των συμπαροίκων μας καταργείται, και το σύνολο της αξίας των φαρμάκων των αναξιοπαθούντων συμπαροίκων μας που πραγματικά έχουν ανάγκη θα καλύπτεται πλήρως από την Κοινότητα.

Ένα από τα γεγονότα του περασμένου έτους, που μας συγκλόνισε όλους, ήταν και το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν 20 συμπάροικοι και φίλοι μας, κατά τη μετάβασή τους στον Άγιο Γεώργιο στο Κάιρο.

Όλοι αυτοί οι συνάνθρωποι μας που επέβαιναν στο συγκεκριμένο μικρό τουριστικό λεωφορείο, έζησαν μια αδιανόητη τραυματική εμπειρία που δύσκολα περνάει στη λήθη.

Η  Κοινότητα  θεώρησε από την πρώτη στιγμή ως αυτονόητο καθήκον της να συνεισφέρει επικουρικά αλλά στοχευμένα όλους εκείνους που είχαν ανάγκη.  Άμεση προτεραιότητα δόθηκε στην παροχή της αναγκαίας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλους ανεξαιρέτως τους επιβαίνοντες.

Συγκεκριμένα καλύφθηκαν από την Ε.Κ.Α. όλα τα έξοδα τόσο των μελών της, όσο και παροίκων που δεν είχαν την ιδιότητα του μέλους της Ε.Κ.Α., δηλαδή τα έξοδα προληπτικών εξετάσεων, τα έξοδα πολύμηνης νοσηλείας αυτών που έπρεπε να παραμείνουν στο νοσοκομείο, καθώς και αυτά της μεταφοράς κάποιων από το Κάιρο στην Αλεξάνδρεια προκειμένου να νοσηλευτούν κοντά στους δικούς τους ανθρώπους. Το ποσό που η Ε.Κ.Α. διέθεσε για την κάλυψη των συγκεκριμένων εξόδων ξεπέρασε το 1.000.000EGP. Αντιλαμβάνεται  κανείς  ότι έκτακτες συνεισφορές, όπως η συγκεκριμένη, θα ήταν απλά ευσεβής πόθος, αν δεν είχαμε υλοποιήσει την οικονομική ανάταξη όπως είχαμε σχεδιάσει πριν από 5 χρόνια.

Την  ίδια στιγμή κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος αυξήσαμε και τις δαπάνες λειτουργίας του «Μάννα», του Κοινοτικού οίκου ευγηρείας. Η αύξηση αυτή αποσκοπούσε στην παροχή ακόμα καλύτερων υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους συμπαροίκους μας, αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους.

Εκεί εντάσσεται και η εγκατάσταση και λειτουργία ενός σύγχρονου ανελκυστήρα, που επιτρέπει την ασφαλή μετακίνηση, από και προς τους χώρους διαμονής και ψυχαγωγίας, των συμπαροίκων μας που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.

Στόχος της  Κοινότητας  είναι να κάνουμε  τη  διαβίωση των τροφίμων του «Μάννα» εύκολη και ευχάριστη, χαρούμενη και λειτουργική, προσφέροντάς τους κάθε δυνατή άνεση.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αγαπητοί συμπάροικοι,

Για  την  Ελληνική  Κοινότητα  Αλεξάνδρειας  η φροντίδα  του  κτιριακού μας  δυναμικού  ισοδυναμεί  με  την  φροντίδα  της  ίδιας  μας  της  ιστορίας.

Όπως θα διαπιστώσετε από τη Λογοδοσία που κρατάτε στα χέρια σας, στον

προυπολογισμό  της  νέας  χρονιάς  έχει  προβλεφθεί  η  συνέχιση  των εργασιών στο  Κοινοτικό Τετράγωνο με ένα  ποσό της  τάξεως  του 1.000.000Λ.Αιγ.

Η Κοινοτική  Επιτροπή σε  πρόσφατη  συνεδρίασή  της αποφάσισε την άμεση έναρξη των εργασιών για τη δημιουργία  ξενώνων στους χώρους του « ΜΑΝΝΑ» ,  καθώς και την υλοποίηση της ειλημμένης απόφασης δημιουργίας πολυγηπέδου στο χώρο του  Κοινοτικού Σταδίου, και η οποία  καθυστέρησε  λόγω της προτεραιότητας που εδώθηκε από την Κοινοτική  Επιτροπή στην αντιμετώπιση των εξόδων που προήλθαν από το απρόβλεπτο τροχαίο ατύχημα στο οποίο προαναφέρθηκα.

Ακίνητα στην Αθήνα

Όπως σας επισήμανα και στην περσινή μου ομιλία, οι νομικοί συνεργάτες της Ε.Κ.Α. μετά από πολύμηνες έρευνες κατόρθωσαν να εντοπίσουν καταπατημένες ιδιοκτησίες της Κοινότητας στην Αθήνα.

Θα ήθελα να αναφερθώ στην πλέον χαρακτηριστική από αυτές, στην περίπτωση ενός οικοπέδου 5,5 στρεμμάτων που ανήκε στην Ε.Κ.Α. και το οποίο υποχρεωτικά απαλλοτριώθηκε το 1962 από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, προκειμένου να κατασκευαστεί το Ολυμπιακό Στάδιο στην περιοχή Καλογρέζα – Αμαρουσίου.  Απευθυνθήκαμε αρχικά στο Υπουργείο Εξωτερικών και συναντήθηκα προσωπικά  με  τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Άκη Γεροντόπουλο, ο οποίος ανταποκρινόμενος θετικά στο αίτημά μας για αναψηλάφηση της συγκεκριμένης απαλλοτρίωσης, παρέπεμψε την υπόθεση στο Υπουργείο Οικονομικών.

Εκεί με την συνδρομή του εντολοδόχου πληρεξούσιου νομικού της Ε.Κ.Α. διαπιστώθηκε, κατά την εξέταση του φακέλου, ότι ουδέποτε η Κοινότητά μας αποζημιώθηκε για την υποχρεωτική απαλλοτρίωση.

Τα αρχεία στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Υπηρεσία Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, μετά από ενδελεχή εξέταση, βεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε καμία χρηματική ή άλλη υλική παραχώρηση στην Ε.Κ.Α. ως αποζημείωση.

Σε  πρώτη φάση η Ε.Κ.Α. διεκδικεί την παραχώρηση από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου αντίστοιχης έκτασης σε κάποιο σημείο της Αθήνας.

Σε αυτή την έκταση και σε συνεργασία με την Αδελφή Κοινότητα του Καΐρου και τον Σύνδεσμο των Ελλήνων Αιγυπτιωτών οραματιζόμαστε να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο Club το οποίο θα γίνει ένας πολιτιστικός χώρος αντάμωσης των απανταχού Αιγυπτιωτών καθώς και τη σύσταση ενός σύγχρονου πρότυπου γηροκομείου, αντίστοιχο του «Μάννα», που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των Αιγυπτιωτών Ελλήνων της τρίτης ηλικίας.

Ήδη έχουν γίνει επαφές με τα αρμόδια Υπουργεία, τα οποία αντιμετωπίζουν το θέμα με θετική διάθεση και εντός των ημερών πρόκειται να γίνουν νέες συναντήσεις με τους αρμόδιους παράγοντες. Ελπίζουμε και αναμένουμε θετικές εξελίξεις από την Ελληνική Κεντρική Διοίκηση, καθώς όλοι αναγνωρίζουν το μέγεθος της διαχρονικής προσφοράς του Αλεξανδρινού Ελληνισμού προς τη Μητέρα Πατρίδα.

Πολιτιστικές Δραστηριότητες

Ανατρέχοντας στην ιστορία της Κοινότητάς μας μπορεί κάποιος να συναντήσει αναρίθμητα δείγματα μιας πολυπληθούς, ευημερούσης και δραστήριας σε ποικίλους τομείς παροικίας, η οποία προσέδιδε στην Αλεξάνδρεια ένα ελληνικό χρώμα. Η βαριά βιομηχανία του απανταχού Ελληνισμού ήταν ανέκαθεν ο πολιτισμός.

Όμως πιστεύω ακράδαντα ότι το αναντίρρητο γεγονός της συρρίκνωσης του Αλεξανδρινού Ελληνισμού δεν μπορεί να αποτελεί σοβαρό επιχείρημα για τη μη συμμετοχή της Κοινότητάς μας στα πολιτιστικά πράγματα της πόλεως. Προσωπικά θεωρώ ότι και στις μέρες μας  ο Αλεξανδρινός Ελληνισμός έχει να επιδείξει σημαντικά δείγματα καλλιτεχνικής και πολιτιστικής παρουσίας.

Μελετώντας κανείς την αλεξανδρινή μας κληρονομιά, ανακαλύπτει αστείρευτες πηγές άντλησης πολιτιστικής δημιουργίας.  Για μας η ανάδειξη της πολιτιστικής μας παράδοσης είναι μονόδρομος.

Αν και πρέπει να σας εκμυστηρευτώ ότι δυσκολεύομαι σε πολλές περιπτώσεις να πείσω κάποιους συναδέλφους μου στην Κοινοτική Επιτροπή σχετικά με την αναγκαιότητα συμμετοχής της Παροικίας μας σε δραστηριότητες πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δεν πτοούμαστε.

Θα συνεχίσουμε να διοργανώνουμε και να υποστηρίζουμε την προσφορά  των  Ελλήνων  στις  τέχνες  και  τον πολιτισμό σε συνεργασία και με άλλους επίσημους φορείς της Πατρίδας και της πόλεως. Η καλλιτεχνική δημιουργία σε όλες της τις μορφές, μουσική, εικαστική, δραματική, λογοτεχνική προάγει τον άνθρωπο, συμφιλιώνει λαούς, αναδεικνύει τις κουλτούρες, αμβλύνει τις αντιθέσεις, παράγει πολιτισμό, μεταφέρει  το ένδοξο πολιτιστικό παρελθόν της παροικίας μας, στο παρόν και γαλουχεί τη νεολαία μας, το μέλλον της παροικίας μας.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υποβάλλω στα Μέλη μας κάποιες προσωπικές μου Προτάσεις που θεωρώ αναγκαίες για τον καλύτερο οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας  και την ευρύτερη Συμμετοχή των Μελών μας στη λήψη των αποφάσεων.

Αγαπητοί Συμπάροικοι, η σημαντικότερη παρακαταθήκη για το μέλλον και το επίτευγμα για το οποίο, ως Προεδρείο και Κοινοτική Επιτροπή, καυχιόμαστε περισσότερο εμπεριέχεται σε δυο φράσεις: χρηστή διαχείριση και διαφάνεια στις αποφάσεις. Πιστεύω ότι η νομικά και καταστατικά κατοχυρωμένη διαφάνεια στην άσκηση οικονομικής πολιτικής εξασφαλίζει ότι η Διοικούσα Κοινοτική Επιτροπή υπηρετεί τη γενική βούληση.

Ιδιαίτερα σήμερα, όπου οι οικονομικοί δείκτες της Ε.Κ.Α. αντιστοιχούν σε ταμειακά αποθεματικά της τάξεως των 20.000.000EGP καταλαβαίνει κανείς ότι ο οικονομικός έλεγχος δεν θα πρέπει να είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά μια αναγκαία, ουσιαστική και επιβεβλημένη επιλογή.

Επιθυμώ τη δική σας ενεργή συμμετοχή στον έλεγχο των οικονομικών της Κοινότητας. Θέλω να υπάρχει μια ουσιαστική συμμετοχική διαδικασία που θα υπηρετεί το κοινό κοινοτικό καλό και θα ενεργοποιεί υγιείς δυνάμεις του ανθρωπίνου δυναμικού της παροικίας μας, που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν ουσιαστικά με τα κοινά.

Πιστεύω ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε το πλαίσιο λειτουργίας ενός συνεπικουρικού ανοικτού ελεγκτικού μηχανισμού.  Προτείνω λοιπόν, και θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας κατά τη διάρεια των επερωτήσεων, την εκλογή από το Σώμα των μελών της Κοινότητας, ενός 3μελούς οργάνου που θα ενημερώνεται κάθε μήνα για τις οικονομικές επιλογές και αποφάσεις της Κοινοτικής Επιτροπής.

Στόχος αυτής της συνεργασίας θα είναι η καθόλη τη διάρκεια του έτους ενημέρωση της βάσης του σώματος, δηλαδή του συνόλου της παροικίας, και η εμπέδωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας.

Θεωρώ αυτονόητο ότι θα υπάρχει ασυμβίβαστο ανάμεσα στα μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής και στα τρία μέλη του νέου οργάνου, που προτείνω να εκλέγεται κατ’ έτος. Όσοι δηλαδή επιλεγούν από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης, δεν θα δύνανται να είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με κάποιο ενεργό μέλος της  Κοινοτικής Επιτροπής.

Πιστεύω στο  δημιουργικό διάλογο που οδηγεί στη σύνθεση και όχι  στους  μονολόγους χωρίς αντίλογο. Επιθυμώ τα μέλη της Κοινότητας να έχουν βήμα, να συνδιαμορφώνουν τις αποφάσεις, να εκθέτουν τις σκέψεις τους, να εκφράζουν τις επιθυμίες τους.

Να  τους  παρέχεται η δυνατότητα να εκδηλώνουν ανοικτά, χωρίς αποκλεισμούς, τη γνώμη τους για τα τρέχοντα  ζητήματα  της  καθημερινότητας  που βιώνουμε όλοι μας μέσα στο Ελληνικό Τετράγωνο.

Για παράδειγμα τι θα θέλατε να γίνει σχετικά με τους χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας, πως επιθυμείτε να αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις και  οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Κοινοτικό Εντευκτήριο,  την Ένωση δηλαδή, πως βλέπετε τη λειτουργία του Κοινοτικού Εντευκτηρίου.  Έχουμε  κατά  καιρούς  γίνει  αποδέκτες σχολίων σχετικά με πράξεις ή παραλείψεις, που αφορούν ζητήματα σχετιζόμενα με την καθημερινότητα μας στους χώρους του Ελληνικού Τετραγώνου.

Ήρθε η ώρα να συνδιαμορφώσετε συνθετικά, να ενεργοποιηθείτε δημιουργικά, να συμμετέχετε καλοπροαίρετα σε έναν ανοικτό και επικοδομητικό διάλογο ενώπιον όλων.

Αγαπητοί συμπάροικοι,

Με την ευκαιρία της σημερινής Γενικής Συνέλευσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων, ένα μέλος της Κοινοτικής Επιτροπής, στενό μου συνεργάτη και επί σειρά ετών Γενικό Γραμματέα της Κοινότητας, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεφάνου.

Ο κύριος Παπαστεφάνου λόγο της μόνιμης  πλέον εγκατάστασής του στη μητέρα πατρίδα για  οικογενειακούς λόγους υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Κοινοτικού Επιτρόπου, θέση που όπως ορίζει και το καταστατικό της Κοινότητάς μας εκλείθει να συμπληρώσει ο πρώτος επιλαχών στις τελευταίες αρχαιρεσίες της Κοινότητάς μας, ο κύριος Εδμόνδος Κασιμάτης.

Η Κοινοτική Επιτροπή και εγώ προσωπικά ευχαριστούμε από καρδιάς τον κύριο Παπαστεφάνου  για την πολυετή και σημαντική προσφορά του στα κοινά της παροικίας μας.

Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και Φίλοι,

Πιστεύω ακράδαντα ότι το ενδιαφέρον και η συμμετοχή στα κοινά είναι κορυφαίες υποχρεώσεις για όλους τους παροίκους αυτής της ιστορικής Κοινότητας.

Η εκλογή σε θέση ευθύνης είναι όμως προαιρετική. Για τον πάροικο αν θα είναι υποψήφιος και για το εκλογικό σώμα αν θα τον εκλέξει.

Δηλώνω  λοιπόν  σήμερα  ότι  συνειδητή  επιλογή  μου  είναι  να  μην είμαι υποψήφιος στις  προσεχείς  εκλογές  και  να δωθεί  έτσι η ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να εισέλθουν στην Κοινότητα, ανθρώπους με νέες ιδέες και οράματα, ανθρώπους που θέλουν την ευκαιρία να προσφέρουν κι αυτοί στην παροικία μας.

Πάντα  πίστευα  και  πιστεύω  ότι  η μεγαλύτερη ανθρώπινη αρετή, που απαιτείται από εμάς που σε κάποιο σημείο της ζωής μας αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα  κοινά,  είναι αναμφισβήτητα το θάρρος.

Θάρρος για να είμαστε ειλικρινής με τον εαυτό μας, τις ιδέες μας και τα πιστεύω μας.

Θάρρος για να ασχοληθούμε με τα κοινά με ότι αυτό συνεπάγεται από θύελλες, επιτυχίες  και  αποτυχίες  και  θάρρος  για  να  φύγουμε από τα κοινά  όταν η κατεύθυνση  και  οι  συνθήκες  γίνονται  ασύμβατες  με  τα  πιστεύω μας, τις ιδέες μας, τα όραματά μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όσους με βοήθησαν να κάνω το οραμά μου γι αυτή την παροικία πραγματικότητα.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.