Σταθερός ο αριθμός των μαθητών στα σχολεία της Ε.Κ.Α.

1

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που διατηρούνε τα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Αλεξανδρείας, φαίνεται ότι παρόλο τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισε η χώρα τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των μαθητών την τελευταία πενταετία παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερός στο γενικό του σύνολο, με μικρή μείωση για το Τοσιτσαίο-Πρατσίκειο Δημοτικό Σχολείο και αύξηση για το Αβερώφειο Γυμνάσιο.

Το γεγονός αυτό προκαλεί αισιοδοξία για το μέλλον των Εκπαιδευτηρίων, καθώς φαίνεται ότι το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης,καθώς επίσης και υποδομή σε εργαστήρια, μουσεία και χώρους άθλησης, έλκει τους γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους στα σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας.

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες για κάθε σχολική βαθμίδα, που δείχνουν των αριθμό των μαθητών τα τελυταία πέντε χρόνια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΣΙΤΣΑΙΟΥ-ΠΡΑΤΣΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

2009-2010

42

2010-2011

50

2011-2012

44

2012-2013

32

2013-2014

33

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

2009-2010

13 (6 ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 7 ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

2010-2011

21 (10 ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 11 ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

2011-2012

16 (8 ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 8 ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

2012-2013

21 (8 ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 13 ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

2013-2014

20 (11 ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 9 ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

2009-2010

21 (14 ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 7 ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

2010-2011

21 (14 ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 7 ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

2011-2012

20 (13 ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 7 ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

2012-2013

17 (8 ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 9 ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

2013-2014

19 (8 ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 11 ΚΟΡΙΤΣΙΑ)