Διαθεσιμότητα φαρμάκων

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εξαγωγών των Φαρμακοβιομηχανιών προειδοποίησε για έλλειψη σε μεγάλο αριθμό φαρμάκων στην Αιγυπτιακή αγορά. Η πτώση στις τιμές των φαρμάκων σε σχέση με το κόστος της παραγωγής τους έχει προκαλέσει εταιρείες να διακόψουν την παραγωγή περί των 700 σκευασμάτων χαμηλού κόστους που απευθύνονται σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Οι τιμές ποσοστού περίπου 30% των φαρμάκων στην αγορά της Αιγύπτου πρέπει να προσαρμοστούν, ούτως ώστε οι ετειρείες να συνεχίζουν να το παράγουν. Κάθε δραστική ουσία κυκολοφορεί στην αγορά σε περίπου 12 συσκευασίες αντιστοίχων εταιρειών, αλλά εφ’ όσον οι εταιρείες επιβαρύνονται με ζημίες, δεν παράγουν τη φθηνή αλλά διακινούν τα φάρμακα με τις υψηλότερες τιμές.

80 από τις 126 φαρμακοβιομηχανίες που λειτουργούν στην Αίγυπτο έχουν υποστεί ζημίες, καθώς η κυβέρνηση αρνείται να αυξήσει τις τιμές των φαρμάκων ενώ ανεστάλει η κατασκευή άλλων 60. Οι εταιρείες σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές των φθηνών φαρμάκων για να διασφαλισθεί η συνέχιση της παραγωγής τους.

 (Πηγή: Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων, Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κάιρο)