Έναρξη έρευνας για εισαγωγή χάλυβα

Το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας ξεκίνησε έρευνα για τις αρνητικές επιπτώσεις εισαγωγών χάλυβα από την Τουρκία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι εισαγωγές χάλυβα εικοσαπλασιάστηκαν τον Δεκέμβριο φθάνοντας τους 60.000 τόνους, σε σύγκριση με 3.000 τόνους τον Οκτώβριο. Η κατακόρυφη άνοδος των εισαγωγών ακολούθησε την άρση αντισταθμιστικών δασμών, που έλαβε η χώρα τον Νοέμβριο, όταν κρίθηκε ότι η εγχώρια αγορά ανέρχεται σε 500.000 τόνους, οι οποίοι υπερκαλύπτονται από την εγχώρια παραγωγή. Οι καταναλωτές, ωστόσο, προτιμούν τον εισαγόμενο χάλυβα με 600 δολάρια ανά τόνο, ενώ ο εγχώρια παραγόμενος χάλυβας κοστίζει 715 δολάρια ανά τόνο.