Κατασκευή αιολικών πάρκων

36099

Ο αιγύπτιος Υπουργός Ηλεκτρισμού και Ενέργειας Ahmed Imam ανακοίνωσε την κατασκευή 4 αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 450 MW στην περιοχή Ζαφαράνα της Ερυθράς Θάλασσας στην είσοδο του κόλπου του Σουέζ. Τα εν λόγω πάρκα πρόκειται να κατασκευάσει η Αρχή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (NREA) σε συνεργασία με την Ιαπωνία, Ισπανία, Γερμανία και Δανία.

Τα ανωτέρα έργα, κατά τον Υπουργό, σηματοδοτούν την επιστροφή των ξένων επενδύσεων στη χώρα με σημαντική μεταφορά τεχνογνωσίας. Επίσης η βελτίωση της «περιβαλλοντικής» θέσης της Αιγύπτου θα της επιφέρει πρόσθετα έσοδα ύψους 25 εκατομμυρίων Λ.Αιγ. από πωλήσεις δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα αντίστοιχα έσοδά της ανέρχονται σήμερα σε 65 εκατομμύρια Λ.Αιγ.

Κυβερνητικός στόχος είναι η κάλυψη 20% των ενεργειακών αναγκών της χώρας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020 (αιολική 12%, υδροηλεκτρική 5,8% και ηλιακή 2,2%). Η χώρα διαθέτει σημαντικό αιολικό δυναμικό και ειδικότερα κατά μήκος του Κόλπου του Σουέζ η μέση ταχύτητα του ανέμου είναι 10,5 μ/δευτ. Η ετήσια αύξηση παραγωγής ηλεκτρισμού από αιολική ενέργεια ήταν 16% την περίοδο 2004-2009 και εκτιμάται ότι το συνολικό αιολικό δυναμικό το 2020 θα είναι 7.200 MW.

Σύμφωνα με την NREA ο σχεδιασμός για έργα στον τομέα της αιολικής ενέργειας έχει ως εξής:

–       Από το 2001, έχουν υλοποιηθεί έργα δυναμικότητας 550 MW σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους.

–       Υπό κατασκευή έργα δυναμικότητας 540 MW στον κόλπο του Σουέζ.

–       Έχουν ανευρεθεί πηγές χρηματοδότησης για έργα δυναμικότητας 580 MW στον Κόλπο του Σουέζ.

–       Βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης σκοπιμότητας η κατασκευή έργων δυναμικότητας 200 MW στο Δυτικό Νείλο.