Έσοδα πολιτιστικού τουρισμού

Σύμφωνα μdownloadε το Υπουργείο Αρχαιοτήτων, τα έσοδα από τις επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους τον Οκτώβριο ανήλθαν σε 6 εκατομμύρια Λ.Αιγ. Παρά την αύξηση κατά 253% σε σχέση με το Σεπτέμβριο (1.7 εκατομμύρια Λ.Αιγ) τα έσοδα παραμένουν πολύ χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του 2010 (111 εκατομμύρια Λ.Αιγ.), δείγμα της πτώσης στον τουρισμό. Παράλληλα, ο Υπουργός Τουρισμού δήλωσε ότι οι διεθνείς τουριστικές τάσεις προσανατολίζονται στον τουρισμό αναψυχής, ο οποίος συνιστά το 80% του αιγυπτιακού προϊόντος, ενώ το υπόλοιπο 20% αφορά τον πολιτιστικό τουρισμό.