Το Μπενάκειο Ορφανοτροφείο

ΤΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ

ΤΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ

Το Μπενάκειο Ορφανοτροφείο ιδρύθηκε το 1909 με δωρεά της οικογένειας Μπενάκη και συγκεκριμένα των Εμμανουήλ και Βιργινίας Μπενάκη. Το Μπενάκειο έκανε δεκτά κορίτσια τα οποία ήταν ορφανά από δύο γονείς, ή είχαν μόνο έναν γονεά ο οποίοι αδυνατούσε να καλύψει τις ανάγκες του παιδιού.

Η ΣΧΟΛΗ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

Η ΣΧΟΛΗ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

Το ίδρυμα παρείχε τη στοιχειώδη εκπαίδευση (δημοτικό) στις τροφίμους κοπέλες που φυσικά έμεναν εσώκλειστες και δεν δικαιούταν να αποχωρήσουν από το ίδρυμα πριν ολοκληρώσουν τη βασική τους μόρφωση. Όσες το επιθυμούσαν στέλνονταν στα δευεροβάθμια σχολεία της Ε.Κ.Α. (Σαλβάγειος, Αβερώφειο, Αγγλικές Σχολές κ.ά.), ενώ οι υπόλοιπες μπορούσαν να παρακολουθήσουν το τμήμα Οικοκυρικής που λειτουργούσε στο Ορφανοτροφείο. Η προσφορά του ιδρύματος ήταν μεγάλη. Μέσα σε αυτό οι εσώκλειστες κοπέλες μάθαιναν κοπτική και ραπτική, καθώς και κάποιες άλλες εργασίες τεχνικής φύσης.

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Το ίδρυμα είχε κατά κάποιο τρόπο μια αυτοτέλεια, υπό την εποπτεία της ΕΚΑ φυσικά. Η εποπτεία όμως της καθημερινής δραστηριότητας βρισκόταν κάτω από τη φροντίδα επιτροπής, της οποίας πρόεδρος ήταν για πολλά χρόνια η Αργίνη Μπενάκη Σαλβάγου, γόνος της ιδρύτριας οικογένειας. Είναι εξάλλου γνωστό ότι πριν λειτουργήσει ως Μπενάκειο Ορφανοτροφείο, είχε δημιουργηθεί το “Μικρό Άσυλο”, που είχε τη φροντίδα της Βιργινίας Μπενάκη, συζύγου του Εμμανουήλ, καθώς και της Πηνελόπης Μπενάκη Δέλτα, πριν εγκαταλείψει την Αλεξάνδρεια.

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ ΠΑΡΕΛΑΥΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ ΠΑΡΕΛΑΥΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

Από την ίδρυση του και μέχρι τη δεκαετία του ’60 το Μπενάκειο Ορφανοτροφείο φιλοξένησε περίπου 1.200 κοπέλες ορφανές. Το 1967 αποχώρησε η Δ/τρια Θ. Βαλασίδου και ανέλαβε τη διεύθυνση η Σοφία Στεφανάκη, ήδη Δ/τρια της Σχολής Αμφιέσεως που είχε μεταφερθεί από το Ζερβουδάκειο στο Μπενάκειο Μέγαρο.

ΟΜΑΔΑ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ “ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΤΑΙ” ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΗΠΑ ΑΝΔΡΕΑ

ΟΜΑΔΑ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ “ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΤΑΙ” ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΗΠΑ ΑΝΔΡΕΑ

Το 1970 έπαψε να λειτουργεί το Ορφανοτροφείο που επί τόσες γενιές είχε εκπαιδεύσει και γενικότερα μορφώσει κοπέλες της Ελληνικής παροικίας Αλεξανδρείας. Το κτίριο του Μπενακείου Ορφανοτροφείου παραχωρήθηκε το 1971-1972 στο Ελληνικό Δημόσιο και εκεί στεγάστηκαν οι υπηρεσίες του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια, που λειτουργούν μέχρι και σήμερα.

(Πηγή: Σουλογιάννης, Ε. Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας 1843-1993, Αθήνα: Ε.Λ.Ι.Α, 2005, σσ. 241-242)