Τα νέα γραφεία της Πειραιώς στο Ζαμάλεκ

Στις 25 Σεπτεμβρίου έγιναν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Ζαμάλεκ, Κάιρο. Τα γραφεία βρίσκονται στο πλέον κεντρικό σημείο του Ζαμάλεκ (αρχές της οδού 26ης Ιουλίου) και καταλαμβάνουν έκταση άνω των 2.000 τ.μ. Η εν λόγω στρατηγικής σημασίας κίνηση της Τράπεζας Πειραιώς καταδεικνύει τη «διάθεση» του τραπεζικού ομίλου να ενισχύση τη θέση του στην Αίγυπτο.

Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθη ο ελληνας Πρέσβυς κ. Χριστόδουλος Λάζαρης.