Η Ε.Κ.Α. αποχαιρέτησε δύο επίλεκτα μέλη της

ΑΗ Κοινοτική Επιτροπή μετά βαθυτάτης θλίψεως επληροφορήθη το θάνατο του τ. Κοινοτικού Επιτρόπου της Κοινότητας, ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΙΑΚΩΒΟΥ, ο οποίος εξυπηρέτησε ευσυνειδήτως την Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας. Συνεθούλσα δε εκτάκτως ψηφίζει:

1. Να εκπροσωπηθεί η Κοινότητα στην Κηδεία.

2. Να κατατεθεί στέφανος επί της σορού.

3. Να διατεθεί το ποσό των 10.000.-Λ.Αιγ. υπέρ του Κοινοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΜΑΝΝΑ» .

4. Να δημοσιευθεί το ψήφισμα στον Τύπο.

ΒΗ Κοινοτική Επιτροπή μετά βαθυτάτης θλίψεως επληροφορήθη το θάνατο του τ. Κοινοτικού Επιτρόπου της Κοινότητας, ΓΑΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΗ, ο οποίος επί 14 έτη εξυπηρέτησε ευσυνειδήτως την Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας. Συνεθούλσα δε εκτάκτως ψηφίζει:

1. Να γίνει η κηδεία Κοινοτική δαπάνη.

2. Να εκπροσωπηθεί η Κοινότητα στην Κηδεία.

3. Να κατατεθεί στέφανος επί της σορού.

4. Να διατεθεί το ποσό των 20.000.-Λ.Αιγ. υπέρ του Κοινοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΜΑΝΝΑ» .

5. Να δημοσιευθεί το ψήφισμα στον Τύπο.